Dabasgāzes parametri

DABASGĀZES KVALITĀTES PARAMETRI

Gāzes kvalitātes noteikšana tiek veikta saskaņā ar Starptautiskās Standartizācijas organizācijas noteikumiem ISO 6976 “Dabasgāze – augstākās un zemākās siltumspējas, blīvuma, relatīvā blīvuma un Vobes skaitļa aprēķināšana pēc gāzes sastāva”

Dabasgāzes kvalitātes parametri 2024.gadā

Dabasgāzes kvalitātes parametri 2023.gadā

Dabasgāzes kvalitātes parametri 2022.gadā

Dabasgāzes kvalitātes parametri 2021.gadā

Dabasgāzes kvalitātes parametri 2020.gadā

Dabasgāzes kvalitātes parametri 2019.gadā

Dabasgāzes kvalitātes parametri 2018.gadā

Dabasgāzes kvalitātes parametri 2017.gadā

STANDARTA APSTĀKĻI

Sākot ar 2017.gada 3.aprīli, saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumiem Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi” un 2009. gada 13. jūlija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 715/2009 “Par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem” AS “Conexus Baltic Grid”:

  • dabasgāzes tehnisko uzskaiti pārvades sistēmā un uzglabāšanas sistēmā nodrošina standarta apstākļos 0 °C temperatūra un 1,01325 bāri (a). Attiecībā uz augstāko siltumspēju, enerģiju un Vobbes skaitli degšanas standarta temperatūra pēc noklusējuma ir 25°C;
  • dabasgāzes uzskaiti lietotāju norēķiniem pārvades sistēmā un uzglabāšanas sistēmā nodrošina enerģijas vienībās - kilovatstundās (kWh), kas tiek izteikta, kubikmetrus standarta apstākļos reizinot ar augstāko siltumspēju, izteiktu kWh/m3.

DABASGĀZES KVALITĀTES PRASĪBAS UN KONTROLE

Tehniskie standarti un prasības kvalitātes noteikšanai ir atrodami ŠEIT

Kvalitātes noteikšanas vietas atrodamas ŠEIT

Gāzes kvalitātes prasības biometāna un gāzveida stāvoklī pārvērstas sašķidrinātas dabasgāzes ievadīšanai pārvades sistēmā atrodamas ŠEIT