Robežcenu stimulējošie faktori

Atsaucoties uz vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas balansēšanas noteikumu 8.12. punktu, informējam, ka sākot ar 2020. gada 01. jūliju Elering AS un akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” abpusēji piemēro sekojošas robežcenu stimulējošo faktoru vērtības:

pārdošanas robežcenas (MSP) stimulējošā faktora vērtība - 0.90;

pirkšanas robežcenas (MBP) stimulējošā faktora vērtība - 1.10.

 

Pārdošanas robežcenas (MSP) un pirkšanas robežcenas (MBP) stimulējošo faktoru vērtības, kas vienotajā balansēšanas zonā tika piemērotas pārdošanas robežcenas (MSP) un pirkšanas robežcenas (MBP) aprēķinam no 2020.gada 1.janvāra līdz 2020. gada 30. jūnijam:

pārdošanas robežcenas (MSP) stimulējošā faktora vērtība - 0.95;

pirkšanas robežcenas (MBP) stimulējošā faktora vērtība - 1.05.