Robežcenu stimulējošie faktori

Atsaucoties uz vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas balansēšanas noteikumu 8.12. punktu, informējam, ka sākot ar 2021. gada 01. decembri AS "Elering" un AS“Conexus Baltic Grid” abpusēji piemēros sekojošas robežcenu stimulējošo faktoru vērtības:

  • pārdošanas robežcenas (MSP) stimulējošā faktora vērtība - 0.95;
  • pirkšanas robežcenas (MBP) stimulējošā faktora vērtība - 1.10.

Vēsturiskās robežcenu stimulējošo faktoru vērtības:

Periods Pārdošanas robežcenas (MSP) stimulējošā faktora vērtība Pirkšanas robežcenas (MBP) stimulējošā faktora vērtība
01.12.2021. – 0,95 1,10
01.07.2020. – 30.11.2021. 0,90 1,10
01.01.2020. – 30.06.2020. 0,95 1,05