Vienotā tirgus platforma

Vienotās tirgus zonas platforma ir vietne, kas nodrošina sistemātisku un centralizētu informācijas apmaiņu starp aktīvajiem dabasgāzes tirgus dalībniekiem un operatoriem Igaunijas – Latvijas vienotajā balansēšanas zonā.

Vienotās tirgus zonas platformā  ir pieejama nepieciešamā funkcionalitāte pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu lietotāju ikdienas biznesa procesu pārvaldībai un statusu uzraudzībai, piemēram:

  • pārvades jaudu rezervēšanai
  • nomināciju/renomināciju iesniegšanai
  • piešķīrumu un nebalansa informācijas apskatei
  • norēķinu datu lejupielādei
  • u.c. procesu veikšanai

Vienotās tirgus zonas platforma darbojas pēc vienas pieturas aģentūras principa lietotājiem sniedzot iespēju savu biznesa procesu nodrošināšanai nepieciešamās darbības veikt visā vienotajā Igaunijas – Latvijas balansēšanas zonā un interesējošos jautājumus un problēmas risināt centralizēti.

Lai pieslēgtos vienotajai tirgus platformai, spied ŠEIT.