Vienotās zonas platforma

Vienotās tirgus zonas platforma ir vietne, kas nodrošina sistemātisku un centralizētu informācijas apmaiņu starp aktīvajiem dabasgāzes tirgus dalībniekiem un operatoriem Igaunijas – Latvijas vienotajā balansēšanas zonā.

Vienotās tirgus zonas platformā  ir pieejama nepieciešamā funkcionalitāte pārvades un uzglabāšanas pakalpojumu lietotāju ikdienas biznesa procesu pārvaldībai un statusu uzraudzībai, piemēram:

  • pārvades jaudu rezervēšanai
  • nomināciju/renomināciju iesniegšanai
  • piešķīrumu un nebalansa informācijas apskatei
  • norēķinu datu lejupielādei
  • u.c. procesu veikšanai

Vienotās tirgus zonas platforma darbojas pēc vienas pieturas aģentūras principa lietotājiem sniedzot iespēju savu biznesa procesu nodrošināšanai nepieciešamās darbības veikt visā vienotajā Igaunijas – Latvijas balansēšanas zonā un interesējošos jautājumus un problēmas risināt centralizēti.

Lai pieslēgtos vienotajai tirgus zonas platformai, spied ŠEIT.

* Informācijas apmaiņai pārvades sistēmā tiek izmantots Edig@s v5.1 standarts.

Līdz 31.12.2019. tika izmantota sistēma, kuras lietoto ziņojumu apraksts XSD (XML shēmu definīciju) formā pieejams ŠEIT.

Sākot ar 01.01.2020. lietotājiem ir pieejama automātiska datu apmaiņa ar Vienotās tirgus zonas IT platformu (platform.conexus.lv), izmantojot drošu AS4 savienojumu. Sīkāka informācija atrodama ŠEIT.

Aktuālā vienotās tirgus platformas AS4 savienojuma lapa PROD videi atrodama ŠEIT.

Aktuālā vienotās tirgus platformas AS4 savienojuma lapa TEST videi atrodama ŠEIT.