Lai varētu jums piedāvāt labāku saturu, lapā tiek izmantotas sīkdatnes.
Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Piekrītu

Korporatīvā sociālā atbildība

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Korporatīvās sociālās atbildības politikas mērķis ir izstrādāt un īstenot Sabiedrības darbības virzieniem piemērotākās aktivitātes korporatīvās sociālās atbildības (KSA) jomā, lai veicinātu Sabiedrības stratēģijas īstenošanu un ilgtspējīgu attīstību.

Ar politiku “Conexus Baltic Grid” saprot koncepciju, kad Sabiedrība brīvprātīgi integrē sociālos un vides aspektus savā uzņēmējdarbībā un attiecībās ar ikvienu grupu vai indivīdu, tai skaitā Sabiedrības darbinieku, kas var ietekmēt vai ietekmē organizācijas mērķu sasniegšanu.

 • Politikas pamatprincipi

AS “Conexus Baltic Grid” KSA aktivitāšu izvēle atbilst Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem (drošība, profesionalitāte, ilgtspēja, atvērtība) un to īstenošanā tiek iesaistīti Sabiedrības darbinieki un sabiedrība.

KSA labās prakses atbalstīšanai un sabiedrības labklājības paaugstināšanas veicināšanai Sabiedrība savas KSA aktivitātes īsteno šādos virzienos:

 • KSA īstenošanas izvēles prioritātes

Sabiedrība, KSA politikas ietvaros un atbilstoši Sabiedrības stratēģijai, izvēlas iesaistīties tādās KSA aktivitātēs, kas atbilst vienam vai vairākiem šādiem kritērijiem:

 1. atbilst Sabiedrības ilgtermiņa stratēģiskajiem mērķiem un veicina to sasniegšanu;
 2. atbilst Sabiedrības darbības virzieniem, veicina sabiedrības izpratni par šo darbības virzienu aktualitātēm;
 3. veicina plašu sabiedrības grupu, kā arī Sabiedrības darbinieku iesaisti, tai ir plašs mērogs;
 4. nodrošina ilgtermiņa abpusēji bagātinošas attiecības ar projektu veicējiem un visām ieinteresētajām pusēm, aktivitāte orientēta uz sabiedrības ieguvumu ilgtermiņā;
 5. veicina Sabiedrības zīmola vērtības un Sabiedrības tēla attīstību;
 6. ietver komunikācijas potenciālu un nav nepieciešams ieguldīt papildu līdzekļus komunikācijas nodrošināšanā;
 7. sadarbības partneru reputācijai jāatbilst Sabiedrības zīmola vērtībām un raksturam.

Sabiedrība neatbalsta:

 1. aktivitātes ar neskaidri formulētiem principiem vai apšaubāmu sabiedrisko nozīmīgumu;
 2. reliģiska un politiska satura aktivitātes, kā arī aktivitātes, ko var asociēt ar šādu saturu.

2019.gadā atbalstītie projekti skatāmi ŠEIT.

KSA īstenošanu koordinē AS "Conexus Baltic Grid" Komunikācijas daļa, e-pasts: ksa@conexus.lv