Privātuma atruna

Kāda ir privātuma atrunas mērķis?

 • Šīs Privātuma atrunas mērķis ir sniegt informāciju fiziskai personai par AS „Conexus Baltic Grid” (turpmāk tekstā - Conexus) veikto personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot personas datus.

Kas mēs esam?

 • Personas datu apstrādes Pārzinis ir AS „Conexus Baltic Grid”. Mūsu juridiskā adrese ir Stigu iela 14, Rīga, LV-1021, Latvija. Tālruņa numurs +371 67 087 900, elektroniskā pasta adrese: info@conexus.lv
 • Ar Conexus Datu aizsardzības speciālistu var kontaktēties izmantojot e-pastu: personudati@conexus.lv vai personīgi vēršoties Conexus juridiskajā adresē.

Kam ir domāta privātuma atruna?

 • Privātuma atruna ir domāta Conexus:
  • ēku un teritorijas apmeklētājiem;
  • vietņu apmeklētājiem;
  • dispečeru dienestu tālruņu numuru lietotājiem.

Kādus personas datus apstrādājam?

 • Tīmekļa vietņu sīkdatnes un pārlūkošanas datumu, laiku, apjomu un IP adreses;
 • Sarunu ierakstus;
 • Videonovērošanas ierakstus.

Kādiem mērķiem izmantojam personas datus?

 • Videonovērošanas mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma un informācijas aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību;
 • Tālruņa sarunu ieraksta mērķis ir pakalpojuma kvalitātes uzlabošana;
 • Conexus likumisko interešu aizsardzībai un līgumsaistību izpildei.

Kāds ir personas datu apstrādes tiesiskais pamats?

 • Normatīvo aktu prasību izpilde;
 • Leģitīmās intereses;
 • Datu subjekta piekrišana.

Kādas ir Conexus leģitīmās intereses?

 • Komercdarbības veikšana;
 • Sniegt dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora pakalpojumus;
 • Sīkdatnes.

Kas ir sīkdatnes?

 • Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

 • Mēs izmantojam sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnēs un pakalpojumos dažādos veidos, identificējot lietotājus kā unikālas, bet anonīmas personas. Sīkdatņu lietošana palīdz mums uzlabot jums sniegtos pakalpojumus, piemēram, neļaujot jums vēlreiz ievadīt informāciju, ko jau esat ievadījis, un ļauj tīmekļa vietnei atcerēties, vai esat jau piekritis sīkdatņu izmantošanai. Šobrīd izmantoto sīkdatņu apraksts ir šeit.

Kā izslēgt sīkdatnes?

 • Vairums pārlūku ir iespējams iestatīt tā, lai tiktu liegta sīkdatņu ievietošana ierīcē, taču tādā gadījumā manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Kāpēc Conexus vietnes var neprasīt vietnes apmeklētāju piekrišanu?

 • Ja vietnē nav sīkdatņu ar komerciāliem mērķiem, piekrišana nav nepieciešama.

Cik ilgi uzglabājam personas datus?

 • Conexus glabā personas datu tikai tik ilgi lai izpildītu apstrādes mērķus, ja vien Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos nav noteikts cits datu glabāšanas ilgums;
 • Videonovērošanas ieraksti tiek glabāti 30 dienas.

Kas saņem personas datus?

 • Valsts un pašvaldības iestādes, lai izpildītu datu pieprasījumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Tiesa vai citas valsts iestādes, lai aizstāvētu mūsu leģitīmās intereses.

Vai personas dati tiek nodoti uz trešajām valstīm?

 • Mēs nenododam personas datus trešajām valstīm.

Vai mēs izmantojam personas datus automatizētu lēmumu pieņemšanai?

 • Mēs neizmantojam personas datus automatizētu lēmumu pieņemšanai.

Kā mēs aizsargājam personas datus?

 • Mēs nodrošinām personas datu aizsardzību, izmantojot labākās drošības pārvaldības metodes un modernus tehnoloģiskus risinājumus.

Kādas ir fizisko personu tiesības?

 • Saņemt un labot mūsu rīcībā esošos personas datus par sevi.
 • Iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā ir saņēmušas informāciju par informācijas pieprasītāju, izņemot valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust;
 • Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”);
 • Vērsties pie mums vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi;
 • Vērsties pie mūsu datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību, izmantojot e-pasta adresi personudati@conexus.lv ;
 • jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, izmantojot mūsu tīmekļa vietnes sadaļu Sīkdatņu deklarēšana;
 • Mēs periodiski varam atjaunot šo atrunu. Mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājiem tīmekļa vietnē vienmēr pieejama atjaunota privātuma atruna.