Informācija muitai

Saskaņā ar izmaiņām Latvijas Republikas Enerģētikas likumā, dabasgāzes piegāde no Krievijas Federācijas tika aizliegta sākot ar 2023.gada 1.janvāri un atbilstošas izmaiņas tika ieviestas arī Vienotajos pārvades noteikumos, paredzot, ka trešās valsts izcelsmes dabasgāze caur vienoto Igaunijas-Latvijas balansēšanas zonu var tikt pārvadīta tikai tranzīta nolūkos.

Papildus tam, no 2024.gada 1.janvāra Inčukalna pazemes gāzes krātuvei tiks atcelts arī muitas noliktavas statuss un AS "Conexus Baltic Grid" nenodrošinās iespēju novietot ne-kopienas dabasgāzi Inčukalna pazemes gāzes krātuvē.

Atsauce: SPRK 02.03.2023. lēmuma Nr.18 "Par Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu saskaņošanu" 4.9.apakšpunkts.