Piegādātāju ētikas pamatprincipi

AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus) savā darbībā ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus un sagaida to arī no saviem sadarbības partneriem, tāpēc Conexus ir apstiprinājis piegādātāju, kuri plāno piedalīties Conexus organizētajos iepirkumos, ētikas pamatprincipus.

Šie pamatprincipi ir iekļauti Conexus Iepirkumu politikā un paredz piegādātājiem saistošus sadarbības noteikumus, kas balstīti godprātīgas sadarbības principos. Šie pamatprincipi attiecas uz tādu piegādātāju biznesa praksi, kas nodrošina drošus darba apstākļus, nodrošina darbību tā, lai nekaitētu apkārtējai videi un ievērotu augstus ētikas standartus visos piegādes ķēdes posmos.

Piedaloties Conexus organizētajos iepirkumos, piegādātājiem ir pienākums apliecināt minēto ētikas pamatprincipu ievērošanu.

Ar Conexus Iepirkumu politiku, kurā ietverti piegādātāju ētikas pamatprincipi, var iepazīties ŠEIT