Ziņojums par inkrementālās jaudas pieprasījumu

 

Ar Komisijas Regulu (ES) 2017/459, ar ko izveido gāzes pārvades sistēmu jaudas piešķiršanas mehānismu tīkla kodeksu un atceļ Regulu (ES) Nr. 984/2013 (stājās spēkā no 2017. gada 6. aprīļa) ieviests inkrementālās jaudas process.

Inkrementālās jaudas process sākas ar pieprasījuma novērtēšanu, ko sāk pārvades sistēmas operators, veicot tirgus pieprasījuma novērtējumu pēc ikgadējās gada jaudas izsoles. Šī soļa ietvaros sistēmas lietotāji var iesniegt nesaistošas pieprasījuma norādes 8 nedēļu laikā pēc gada jaudu izsoles sākuma.

Ar ziņojumu par inkrementālās jaudas pieprasījumu starp Latvijas pārvades sistēmu un Lietuvas pārvades sistēmu var iepazīties šeit:

2017

2019

2021