Neatkarīgs akreditēts auditors

Saskaņā ar Enerģētikas likuma 117.7 pantu neatkarīgais akreditētais auditors ir juridiska persona, kura ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK) un atbilst akreditācijas prasībām, — pārbauda un apliecina no atjaunojamiem energoresursiem iegūtās gāzes:

  • ražotāja, kurš pieprasa gāzes izcelsmes apliecinājumus, iesniegto datu pareizumu un patiesumu;
  • ražošanas iekārtas atbilstību ražotāja iesniegtajiem datiem gāzes izcelsmes apliecinājumu elektroniskajā reģistrā.

Iespējamo ražošanas auditoru saraksts ir pieejams LATAK tīmekļa vietnē.

Papildu jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties ar LATAK vai jebkuru attiecīgo enerģijas ražošanas auditoru, lai paustu savu interesi.