Iepirkumi

Identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Iepirkuma metode Izsludināšanas datums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma statuss
Identifikācijas numursPRO-2023/177 CEF Iepirkuma priekšmetsJaunā gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšanas Inčukalna PGK būvprojekta ekspertīze Iepirkuma metodeAtklāta sarunu procedūra saskaņā ar iepirkumu kārtību Izsludināšanas datums30.08.2023 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš05.10.2023 11:00 Iepirkuma statussIzsludināts

NB! Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 05.10.2023. plkst. 11:00.

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu sarunu procedūru “Jaunā gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšanas Inčukalna PGK būvprojekta ekspertīze”, ID Nr. PRO-2023/177 CEF.

Iepirkums saistīts ar Eiropas Savienības kopīgo interešu projekta PCI 8.2.4 “Inčukalna pazemes gāzes krātuves  darbības uzlabošana” īstenošanu. Iepirkums tiek līdzfinansēts no ES finanšu instrumenta “Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments” (EISI), 2019. gada 15. maijā ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency) noslēgtā līguma Nr. INEA/CEF/ENER/M2018/175201 ietvaros, aktivitāte Nr. 8.2.4-0031-LVW-M-18 "Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības uzlabošana".

Pretendenti nolikumu var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas „Piedāvājumi/Iepirkumi” vai Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107840     

Piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv līdz 2023. gada 20. septembrim plkst. 10.00 (pēc Latvijas laika).

Aktuālai informācijai par iepirkumu var sekot līdzi Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3391

Papildu informāciju attiecībā uz Iepirkumu Pretendenti var saņemt, sazinoties ar akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Iepirkumu daļas vadošo iepirkumu speciālistu Aleksandru Tereševu, mob. tālr. +371 26310214, e-pasts: aleksandrs.teresevs@conexus.lv.

Identifikācijas numursPRO-2023/154 Iepirkuma priekšmetsTransportlīdzekļu iegāde AS "Conexus Baltic Grid" vajadzībām Iepirkuma metodeAtklāta sarunu procedūra saskaņā ar iepirkumu kārtību Izsludināšanas datums23.08.2023 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš14.09.2023 11:00 Iepirkuma statussPiedāvājumu izvērtēšana

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu sarunu procedūru "Transportlīdzekļu iegāde AS "Conexus Baltic Grid" vajadzībām”, ID Nr. PRO-2023/154

Iepirkuma procedūras dokumentus var lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā iepirkuma sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107407

Kontaktpersonas, kas var sniegt papildu informāciju:

  • attiecībā uz Sarunu procedūras / iepirkuma priekšmeta tehniskajiem jautājumiem – Transporta departamenta vadītājs Arvīds Fišers, mobilais tālrunis (+371) 26191616, e-pasts: Arvids.Fisers@conexus.lv
  • attiecībā uz Sarunu procedūras norisi un Nolikumā iekļautajām prasībām - Juridiskā departamenta Iepirkumu daļas vadošā juriskonsulte Inga Krastiņa, e-pasts: Inga.Krastina@conexus.lv.

Aktuālai informācijai par iepirkumu iespējams sekot līdzi Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3391.

Identifikācijas numursPRO-2023/168 Iepirkuma priekšmetsGāzu hromatogrāfa - masspektrometra iegāde Iepirkuma metodeAtklāta sarunu procedūra saskaņā ar iepirkumu kārtību Izsludināšanas datums21.08.2023 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš19.09.2023 14:00 Iepirkuma statussPiedāvājumu izvērtēšana

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu sarunu procedūru “Gāzu hromatogrāfa - masspektrometra iegāde”, ID Nr. PRO-2023/168.

Iepirkuma procedūras dokumentus var lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā iepirkuma sadaļā:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/107247.

Kontaktpersonas, kas var sniegt papildu informāciju:

attiecībā uz iepirkuma priekšmeta tehniskajiem jautājumiem – Ilze Grante, Tehnoloģisko procesu atbalsta dienesta inženieris ķīmiķis, mobilais tālrunis +371 27857652, e-pasts: Ilze.Grante@conexus.lv.

attiecībā uz Sarunu procedūras norisi un Nolikumā iekļautajām prasībām - Juridiskā departamenta Iepirkumu daļas vadošais iepirkumu speciālists Imants Vulāns, mobilais tālrunis (+371) 29358268, e-pasts: Imants.Vulans@conexus.lv.

Aktuālai informācijai par iepirkumu iespējams sekot līdzi Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3391.

Identifikācijas numursPRO-2023/144 / 2023/7 Iepirkuma priekšmetsOdoranta piegāde Iepirkuma metodeSarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu Izsludināšanas datums03.08.2023 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš08.09.2023 10:00 Iepirkuma statussIzsludināts

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, “Odoranta piegāde”, ID Nr. AS Conexus Baltic Grid 2023/7.

Piegādātāji iepirkuma procedūras dokumentus var lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā iepirkuma sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/104954

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru un nolikumā iekļautajām prasībām Kandidāti var saņemt, sazinoties ar Iepirkumu daļas vadīošo iepirkumu speciālistu Juris Briedi, mob. tālr. +371 26611222, e-pasts: juris.briedis@conexus.lv 

Aktuālai informācijai par šo un citiem iepirkumiem iespējams sekot līdzi akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3391.

Identifikācijas numursPRO-2023/120 Iepirkuma priekšmetsPārvades gāzesvada Vireši - Tallina iekšējā diagnostika Iepirkuma metodeAtklāta sarunu procedūra saskaņā ar iepirkumu kārtību Izsludināšanas datums17.07.2023 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš14.08.2023 10:00 Iepirkuma statussLīguma noslēgšana

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu sarunu procedūru "Pārvades gāzesvada Vireši - Tallina iekšējā diagnostika”, ID Nr. PRO-2023/120.

Iepirkuma procedūras dokumentus var lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā iepirkuma sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/105251

Kontaktpersonas, kas var sniegt papildu informāciju:

  • attiecībā uz Sarunu procedūras / iepirkuma priekšmeta tehniskajiem jautājumiem –  Gāzes pārvades Līnijas ekspluatācijas dienesta vadītājs Sergejs Ļahovs, mobilais tālrunis (+371) 29484575, e-pasts: Sergejs.Lahovs@conexus.lv
  • attiecībā uz Sarunu procedūras norisi un Nolikumā iekļautajām prasībām - Juridiskā departamenta Iepirkumu daļas vadošā juriskonsulte Inga Krastiņa, e-pasts: Inga.Krastina@conexus.lv.

Aktuālai informācijai par iepirkumu iespējams sekot līdzi Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3391.

Identifikācijas numursPRO-2023/128 Iepirkuma priekšmetsGāzes regulēšanas staciju fiziskās drošības sistēmu modernizācija Iepirkuma metodeSarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu Izsludināšanas datums11.07.2023 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš07.08.2023 10:00 Iepirkuma statussPiedāvājumu izvērtēšana

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, “Gāzes regulēšanas staciju fiziskās drošības sistēmu modernizācija”, ID Nr. AS Conexus Baltic Grid 2023/6.

Piegādātāji iepirkuma procedūras dokumentus var lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā iepirkuma sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/104007

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru un nolikumā iekļautajām prasībām Kandidāti var saņemt, sazinoties ar Iepirkumu daļas vadītāju Sandri Strazdiņu, mob. tālr. +371 29511577, e-pasts: sandris.strazdins@conexus.lv.

Aktuālai informācijai par šo un citiem iepirkumiem iespējams sekot līdzi akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3391.

Identifikācijas numursPRO-2023/138 Iepirkuma priekšmetsAizbīdņu iegāde Iepirkuma metodeAtklāta sarunu procedūra saskaņā ar iepirkumu kārtību Izsludināšanas datums11.07.2023 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš01.08.2023 10:00 Iepirkuma statussPiedāvājumu izvērtēšana

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu sarunu procedūru saskaņā ar iekšējo iepirkumu kārtību “Aizbīdņu iegāde”, ID Nr. PRO-2023/138.

Iepirkuma procedūras dokumentus var lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā iepirkuma sadaļā:  Elektronisko iepirkumu sistēma (eis.gov.lv)

Kontaktpersonas, kas var sniegt papildu informāciju:

- attiecībā uz Sarunu procedūras / iepirkuma priekšmeta tehniskajiem jautājumiem –  Inčukalna pazemes gāzes krātuves Gāzes atradnes dienesta vadītājs Imants Smilga, mobilais tālrunis (+371) 26325607, e-pasts: Imants.Smilga@conexus.lv

- attiecībā uz Sarunu procedūras norisi un Nolikumā iekļautajām prasībām - Juridiskā departamenta Iepirkumu daļas vadošais iepirkumu speciālists Juris Briedis, mobilais tālrunis (+371) 26611222, e-pasts: juris.briedis@conexus.lv.

Aktuālai informācijai par iepirkumu iespējams sekot līdzi Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3391.

Identifikācijas numursPRO-2023/086 / AS Conexus Baltic Grid 2023/5 Iepirkuma priekšmetsAtjaunojamo gāzu ievades punkta pārvades gāzapgādes sistēmā aprīkojuma iegāde Iepirkuma metodeSarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu Izsludināšanas datums27.05.2023 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš17.07.2023 09:00 Iepirkuma statussPiedāvājumu izvērtēšana

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, “Atjaunojamo gāzu ievades punkta pārvades gāzapgādes sistēmā aprīkojuma piegāde”, ID Nr. AS Conexus Baltic Grid 2022/5.

Piegādātāji iepirkuma procedūras dokumentus var lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā iepirkuma sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/101172   

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru un nolikumā iekļautajām prasībām Kandidāti var saņemt, sazinoties ar Iepirkumu daļas vadošo iepirkumu speciālistu Aleksandru Tereševu, mob. tālr. +371 26310214, e-pasts: aleksandrs.teresevs@conexus.lv.

Aktuālai informācijai par šo un citiem iepirkumiem iespējams sekot līdzi Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3391.

Identifikācijas numursPRO-2023/061 / AS Conexus Baltic Grid 2023/4 Iepirkuma priekšmetsPārvades gāzesvadu vienotas sakaru sistēmas izveidošana Iepirkuma metodeSarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu Izsludināšanas datums26.05.2023 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš26.06.2023 09:00 Iepirkuma statussPiedāvājumu izvērtēšana

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, “Pārvades gāzesvadu vienotas sakaru sistēmas izveidošana”, ID Nr. AS Conexus Baltic Grid 2022/4.

Piegādātāji iepirkuma procedūras dokumentus var lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā iepirkuma sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/101139  

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru un nolikumā iekļautajām prasībām Kandidāti var saņemt, sazinoties ar Iepirkumu daļas vadošo iepirkumu speciālistu Aleksandru Tereševu, mob. tālr. +371 26310214, e-pasts: aleksandrs.teresevs@conexus.lv.

Aktuālai informācijai par šo un citiem iepirkumiem iespējams sekot līdzi akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3391.

Identifikācijas numursPRO-2023/046 / AS Conexus Baltic Grid 2023/3 Iepirkuma priekšmetsUltraskaņas skaitītāju (PN100, DN250, DN350) iegāde GRS Rīga-1 un Rīga-3 vajadzībām Iepirkuma metodeSarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu Izsludināšanas datums24.05.2023 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš26.06.2023 09:00 Iepirkuma statussPiedāvājumu izvērtēšana

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, “Ultraskaņas skaitītāju (PN100, DN250, DN350) iegāde GRS Rīga-1 un Rīga-3 vajadzībām”, ID Nr. AS Conexus Baltic Grid 2022/3.

Piegādātāji iepirkuma procedūras dokumentus var lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā iepirkuma sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/100870  

Papildu informāciju par iepirkuma procedūru un nolikumā iekļautajām prasībām Kandidāti var saņemt, sazinoties ar Iepirkumu daļas vadošo iepirkumu speciālistu Aleksandru Tereševu, mob. tālr. +371 26310214, e-pasts: aleksandrs.teresevs@conexus.lv.

Aktuālai informācijai par šo un citiem iepirkumiem iespējams sekot līdzi Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3391.

Identifikācijas numursPRO-2023/008 Iepirkuma priekšmetsInčukalna PGK kompresoru stacijas Nr. 2 saspiestā gaisa sistēmas pārbūves būvdarbi (t.sk. aprīkojuma piegāde) Iepirkuma metodeAtklāta sarunu procedūra saskaņā ar iepirkumu kārtību Izsludināšanas datums10.05.2023 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš12.06.2023 09:00 Iepirkuma statussPiedāvājumu izvērtēšana

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” atkārtoti izsludina atklātu sarunu procedūru “Inčukalna PGK kompresoru stacijas Nr. 2 saspiestā gaisa sistēmas pārbūves būvdarbi (t.sk. aprīkojuma piegāde)”, ID Nr. PRO-2023/008.

Pretendenti nolikumu var lejupielādēt no Pasūtītāja tīmekļa vietnes www.conexus.lv sadaļas „Piedāvājumi/Iepirkumi” vai Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/101035     

Piedāvājums jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv līdz 2023. gada 12. jūnijam plkst. 9.00 (pēc Latvijas laika).

Aktuālai informācijai par iepirkumu var sekot līdzi Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3391

Papildu informāciju attiecībā uz iepirkuma tehniskajiem jautājumiem Pretendenti var saņemt, sazinoties ar akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Tehniskās attīstības un investīciju departamenta Projektu vadības biroja Projektu vadītāju Leonīdu Sedičenkovu, e-pasts: leonids.sedicenkovs@conexus.lv; jautājumos par Sarunu procedūru un nolikumā iekļautajām prasībām Pretendenti var sazināties ar Iepirkumu daļas vadošo iepirkumu speciālistu Aleksandru Tereševu, mob. tālr. +371 26310214, e-pasts: aleksandrs.teresevs@conexus.lv.

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem pieejams ŠEIT.

Identifikācijas numursPRO-2022/250 CEF / AS Conexus Baltic Grid 2022/7 CEF Iepirkuma priekšmetsProcesa gāzes filtra, noslēgaramatūras, cauruļu un veidgabalu piegāde Inčukalna pazemes gāzes krātuvei Iepirkuma metodeSarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu Izsludināšanas datums05.12.2022 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš10.01.2023 11:00 Iepirkuma statussPiedāvājumu izvērtēšana

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina sarunu procedūru, publicējot dalības uzaicinājumu, “Procesa gāzes filtra, noslēgaramatūras, cauruļu un veidgabalu piegāde Inčukalna pazemes gāzes krātuvei”, ID Nr. AS Conexus Baltic Grid 2022/7 CEF.

Piegādātāji iepirkuma procedūras dokumentus var lejupielādēt Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā iepirkuma sadaļā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/92529      

Papildu informāciju attiecībā uz iepirkuma tehniskajiem jautājumiem piegādātāji var saņemt, sazinoties ar akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Tehniskās attīstības un investīciju departamenta Projektu vadības biroja vadītāju Māri Krastiņu, e-pasts: maris.krastins@conexus.lv; jautājumos par iepirkuma procedūru un nolikumā iekļautajām prasībām Kandidāti var sazināties ar Iepirkumu daļas vadošo iepirkumu speciālistu Aleksandru Tereševu, mob. tālr. +371 26310214, e-pasts: aleksandrs.teresevs@conexus.lv.

Aktuālai informācijai par iepirkumu iespējams sekot līdzi Akciju sabiedrības „Conexus Baltic Grid” pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3391.