Iepirkumi

Identifikācijas numurs Iepirkuma priekšmets Iepirkuma metode Izsludināšanas datums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma statuss
Identifikācijas numursPRO-2022/093 Iepirkuma priekšmetsĢeofizikālie darbi Inčukalna pazemes gāzes krātuvē 2022-2023. gadā Iepirkuma metodeAtklāta sarunu procedūra saskaņā ar iepirkumu kārtību Izsludināšanas datums20.05.2022 Iepirkuma statussIzsludināts

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu sarunu procedūru “Ģeofizikālo darbu veikšana Inčukalna pazemes gāzes krātuvē 2022. - 2023. gadā”, PRO-2022/093

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2022. gada 30.jūnijam plkst. 10.00 (pēc Latvijas laika), nosūtot to uz šādiem e-pastiem: sandris.strazdins@conexus.lv un iepirkumi@conexus.lv.

Kontaktpersona, kas var sniegt papildu informāciju:

- attiecībā uz Sarunu procedūras / iepirkuma priekšmeta tehniskajiem jautājumiem –  akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Inčukalna pazemes gāzes krātuves Ģeoloģiskā dienesta vadītāja vietnieks Edgars Birgers, mob. tālr. +371 29199512, e-pasts: edgars.birgers@conexus.lv;

- par Sarunu procedūras norisi un Nolikumā iekļautajām prasībām - Iepirkumu daļas vadītājs Sandris Strazdiņš, mob. tālr. +371 29511577, e-pasts: sandris.strazdins@conexus.lv

Konkursa nolikums pieejams ŠEIT

 

 

Identifikācijas numursPRO-2022/113 Iepirkuma priekšmetsRezerves daļu iegāde kompresoram Cooper Bessemer 12z330 Iepirkuma metodeAtklāta sarunu procedūra saskaņā ar iepirkumu kārtību Izsludināšanas datums29.04.2022 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš24.05.2022 14:00 Iepirkuma statussIzsludināts

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu sarunu procedūru “Rezerves daļu iegāde kompresoram Cooper Bessemer 12z330”, PRO-2022/113

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2022. gada 24. maijam plkst. 14.00 (pēc Latvijas laika), nosūtot to uz šādiem e-pastiem: imants.vulans@conexus.lv un iepirkumi@conexus.lv.

Kontaktpersona, kas var sniegt papildu informāciju:

- attiecībā uz Sarunu procedūras / iepirkuma priekšmeta tehniskajiem jautājumiem –  Inčukalna pazemes gāzes krātuves Gāzes kompresoru dienesta vadītājs Andris Smilga, tālrunis (+371) 26400949, e-pasts: Andris.Smilga@conexus.lv;

- attiecībā par Sarunu procedūras norisi un Nolikumā iekļautajām prasībām - Iepirkumu daļas Juridiskā departamenta Iepirkumu daļas vadošais iepirkumu speciālists Imants Vulāns, mobilais tālrunis (+371) 29358268, e-pasts: Imants.Vulans@conexus.lv.

Konkursa nolikums pieejams ŠEIT

Konkursa nolikuma 20.05.2022. grozījumi pieejami ŠEIT

Konkursa pielikumi pieejami ŠEIT

Identifikācijas numursPRO-2022/087 Iepirkuma priekšmetsBūvprojekta minimālā sastāvā izstrāde “Viedo integrēto risinājumu ieviešanas atjaunīgo gāzu ievadīšanai pārvades sistēmā” Iepirkuma metodeAtklāta sarunu procedūra saskaņā ar iepirkumu kārtību Izsludināšanas datums11.04.2022 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš06.05.2022 14:00 Iepirkuma statussLīguma noslēgšana

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu sarunu procedūru “Būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde “Viedo integrēto risinājumu ieviešanas atjaunīgo gāzu ievadīšanai pārvades sistēmā”, PRO-2022/087

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2022. gada 6. maijam plkst. 14.00 (pēc Latvijas laika), nosūtot to uz šādiem e-pastiem: imants.vulans@conexus.lv un iepirkumi@conexus.lv.

Kontaktpersona, kas var sniegt papildu informāciju:

attiecībā uz Sarunu procedūras iepirkuma priekšmeta tehniskajiem jautājumiem – Tehniskās attīstības un investīciju departamenta Tehniskās attīstības daļas projektu vadītājs Rolands Trenko, mobilais tālrunis (+371) 29177312, e-pasts: Rolands.Trenko@conexus.lv;

attiecībā par Sarunu procedūras norisi un Nolikumā iekļautajām prasībām - Iepirkumu daļas Juridiskā departamenta Iepirkumu daļas vadošais iepirkumu speciālists Imants Vulāns, mobilais tālrunis (+371) 29358268, e-pasts: Imants.Vulans@conexus.lv.

Konkursa nolikums pieejams ŠEIT

Konkursa pielikumi pieejami ŠEIT

Atbildes uz ieinteresētā pakalpojuma sniedzēja jautājumiem 14.04.2022. ŠEIT

Atbildes uz ieinteresētā pakalpojuma sniedzēja jautājumiem 26.04.2022. ŠEIT

Identifikācijas numursPRO-2022/052 Iepirkuma priekšmets Inčukalna PGK krānu mezglu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Iepirkuma metodeAtklāta sarunu procedūra saskaņā ar iepirkumu kārtību Izsludināšanas datums30.03.2022 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš29.04.2022 11:00 Iepirkuma statussLīguma noslēgšana

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu sarunu procedūru Inčukalna PGK krānu mezglu pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID Nr. PRO-2022/052.

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2022. gada 29. aprīļa plkst. 11.00 (pēc Latvijas laika), nosūtot to uz šādiem e-pastiem: aleksandrs.teresevs@conexus.lv un iepirkumi@conexus.lv.

Kontaktpersonas, kas var sniegt papildu informāciju:

- attiecībā uz iepirkuma priekšmeta tehniskajiem jautājumiem - akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Tehniskās attīstības un investīciju departamenta Projektu vadības biroja projektu vadītāja Inta Antonova, mobilais tālrunis (+371) 29390504, e-pasts: inta.antonova@conexus.lv;

- par iepirkuma norisi un nolikumā iekļautajām prasībām - Iepirkumu daļas vadošais iepirkumu speciālists Aleksandrs Tereševs, tālr. +371 67087924, mob. tālr. + 371 26310214, e-pasts: aleksandrs.teresevs@conexus.lv.

Iepirkuma nolikums ar pielikumiem pieejams ŠEIT.

Identifikācijas numursPRO-2022/065 Iepirkuma priekšmetsPārvades gāzesvada pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde un nomaiņa Iepirkuma metodeAtklāta sarunu procedūra saskaņā ar iepirkumu kārtību Izsludināšanas datums29.03.2022 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš29.04.2022 14:00 Iepirkuma statussPiedāvājumu izvērtēšana

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu sarunu procedūru “Pārvades gāzesvada pretkorozijas izolācijas materiālu piegāde un nomaiņa”, PRO-2022/065

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2022. gada 29. aprīlim plkst. 14.00 (pēc Latvijas laika), nosūtot to uz šādiem e-pastiem: imants.vulans@conexus.lv un iepirkumi@conexus.lv.

Kontaktpersona, kas var sniegt papildu informāciju:

- attiecībā uz Sarunu procedūras / iepirkuma priekšmeta tehniskajiem jautājumiem – Gāzes pārvades Līnijas ekspluatācijas dienesta vadītājs Sergejs Ļahovs, mobilais tālrunis (+371) 29484575, e-pasts: Sergejs.Lahovs@conexus.lv.

- attiecībā par Sarunu procedūras norisi un Nolikumā iekļautajām prasībām -  Juridiskā departamenta Iepirkumu daļas vadošais iepirkumu speciālists Imants Vulāns, mobilais tālrunis (+371) 29358268, e-pasts: Imants.Vulans@conexus.lv.

Konkursa nolikums pieejams ŠEIT

Konkursa nolikuma 11.04.2022. grozījumi pieejami ŠEIT 

Konkursa pielikumi pieejami ŠEIT

Konkursa 3.pielikuma 11.04.2022. grozījumi pieejami ŠEIT

Identifikācijas numursPRO-2022/056 Iepirkuma priekšmetsGāzes mērīšanas stacijas "Korneti" tehhnoloģisko iekārtu tehniskā stāvokļa diagnostika Iepirkuma metodeAtklāta sarunu procedūra saskaņā ar iepirkumu kārtību Izsludināšanas datums23.03.2022 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš13.04.2022 10:00 Iepirkuma statussPiedāvājumu izvērtēšana

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" izsludina sarunu procedūru "Gāzes mērīšanas stacijas "Korneti" tehnoloģisko iekārtu tehniskā stāvokļa diagnostika", PRO-2022/056.

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2022.gada 13.aprīlim plkst.10.00 (pēc Latvijas laika), nosūtot to uz šādiem e-pastiem: inga.krastina@conexus.lv un iepirkumi@conexus.lv.

Kontaktpersonas, kas var sniegt papildu informāciju:

- attiecībā uz iepirkuma priekšmetu - AS "Conexus Baltic Grid" Gāzes regulēšanas staciju dienesta vadītājs Igors Semjonovs, mobilais tālrunis +371 29225172, epasts: igors.semjonovs@conexus.lv

- attiecībā uz sarunu procedūras norisi un nolikumā iekļautajām prasībām - Iepirkuma daļas vadošā juriskonsulte Inga Krastiņa, e-pasts: inga.krastina@conexus.lv

Sarunu procedūras nolikums pieejams ŠEIT

Sarunu procedūras nolikuma pielikumi pieejami ŠEIT

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem 06.04.2022. ŠEIT

Identifikācijas numursPRO-2022/062 Iepirkuma priekšmetsKrāsošanas darbu veikšanas pakalpojuma iegāde Iepirkuma metodeAtklāta sarunu procedūra saskaņā ar iepirkumu kārtību Izsludināšanas datums22.03.2022 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš22.04.2022 14:00 Iepirkuma statussLīguma noslēgšana

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina atklātu sarunu procedūru “Krāsošanas darbu veikšanas pakalpojuma iegāde”, PRO-2022/062

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2022. gada 22. aprīlim plkst. 14.00 (pēc Latvijas laika), nosūtot to uz šādiem e-pastiem: imants.vulans@conexus.lv un iepirkumi@conexus.lv.

Kontaktpersona, kas var sniegt papildu informāciju:

- attiecībā uz Sarunu procedūras 1. daļas / iepirkuma priekšmeta tehniskajiem jautājumiem – Inčukalna pazemes gāzes krātuves Gāzes kompresoru dienesta vadītājs Andris Smilga, mobilais tālrunis (+371) 26400949, e-pasts: Andris.Smilga@conexus.lv;

- attiecībā uz Sarunu procedūras 2. daļas / iepirkuma priekšmeta tehniskajiem jautājumiem –  Gāzes pārvades Sakaru un telemehānikas dienesta vadošais inženieris elektriķis Igors Kravčenko, mobilais tālrunis (+371) 29427666, e-pasts: Igors.Kravcenko@conexus.lv;

- attiecībā par Sarunu procedūras norisi un Nolikumā iekļautajām prasībām - Iepirkumu daļas Juridiskā departamenta Iepirkumu daļas vadošais iepirkumu speciālists Imants Vulāns, mobilais tālrunis (+371) 29358268, e-pasts: Imants.Vulans@conexus.lv.

Konkursa nolikums pieejams ŠEIT

Konkursa pielikumi pieejami ŠEIT

Identifikācijas numursPRO-2022/038 Iepirkuma priekšmetsTehnisko risinājumu izstrādāšana, pamatojoties uz gāzesvadu defektu apsekošanas rezultātiem Iepirkuma metodeAtklāta sarunu procedūra saskaņā ar iepirkumu kārtību Izsludināšanas datums15.03.2022 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš04.04.2022 10:00 Iepirkuma statussLīguma noslēgšana

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" izsludina sarunu procedūru "Tehnisko risinājumu izstrādāšana, pamatojoties uz gāzesvadu defektu apsekošanas rezultātiem", PRO-2022/038.

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2022. gada 4. aprīlim plkst. 10.00 (pēc Latvijas laika), nosūtot to uz šādiem e-pastiem: inga.krastina@conexus.lv un iepirkumi@conexus.lv.

Kontaktpersonas, kas var sniegt papildu informāciju:

- attiecībā uz iepirkuma priekšmetu - AS "Conexus Baltic Grid" Gāzes pārvades Līnijas ekspluatācijas dienesta vadītājs Sergejs Ļahovs, mobilais tālrunis 29484575, e-pasts: sergejs.lahovs@conexus.lv

- attiecībā uz sarunu procedūras norisi un nolikumā iekļautajām prasībām - Iepirkumu daļas vadošā juriskonsulte Inga Krastiņa, e-pasts: inga.krastina@conexus.lv.

Sarunu procedūras nolikums pieejams ŠEIT

Sarunu procedūras nolikuma pielikumi pieejami ŠEIT

Identifikācijas numursPRO-2022/059 Iepirkuma priekšmetsTraktora piekabes - cisternas iegāde akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" vajadzībām Iepirkuma metodeAtklāta sarunu procedūra saskaņā ar iepirkumu kārtību Izsludināšanas datums14.03.2022 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš29.04.2022 14:00 Iepirkuma statussPiedāvājumu izvērtēšana

Akciju sabiedrība "Conexus Baltic Grid" izsludina sarunu procedūru "Traktora piekabes - cisternas iegāde akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" vajadzībām", PRO-2022/059.

Piedāvājums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2022. gada 29. aprīlim plkst. 14.00 (pēc Latvijas laika), nosūtot to uz šādiem e-pastiem: inga.krastina@conexus.lv un iepirkumi@conexus.lv.

Kontaktpersonas, kas var sniegt papildu informāciju:

- attiecībā uz iepirkuma priekšmetu - AS "Conexus Baltic Grid" Transporta departamenta vadītājs Arvīds Fišers, mobilais tālrunis +371 26191616, e-pasts: arvids.fisers@conexus.lv

- attiecībā uz sarunu procedūras norisi un nolikumā iekļautajām prasībām - Iepirkumu daļas vadošā juriskonsulte Inga Krastiņa, e-pasts: inga.krastina@conexus.lv.

Sarunu procedūras nolikums (precizēts 05.04.2022.) pieejams ŠEIT

Sarunu procedūras nolikuma pielikumi pieejami ŠEIT

Identifikācijas numursPRO-2021/255 / Conexus Baltic Grid 2021/13 Iepirkuma priekšmetsFiziskās drošības sistēmu, optiskā tīkla un ugunsdrošības sistēmu iekārtu piegāde un uzstādīšana Iepirkuma metodeSarunu procedūra, publicējot dalības uzaicinājumu Izsludināšanas datums31.10.2021 Piedāvājuma iesniegšanas termiņš29.11.2021 09:00 Iepirkuma statussLīguma noslēgšana

Akciju sabiedrība „Conexus Baltic Grid” izsludina sarunu procedūru publicējot dalības uzaicinājumu “Fiziskās drošības sistēmu, optiskā tīkla un ugunsdrošības sistēmu iekārtu piegāde un uzstādīšana”, PRO-2021/255

Pieteikums un tam pievienotie dokumenti jāiesniedz līdz 2021. gada 29. novembrim plkst. 9:00  Elektroniskā iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.

Informāciju attiecībā uz Procedūras tehniskajiem jautājumiem Pretendenti var saņemt, sazinoties ar akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" Informācijas tehnoloģiju departamenta Informācijas tehnoloģiju attīstības aļas projektu vadītāju Dmitrijus Čaplinski, mobilais tālrunis +371 28661805, e-pasts: dmitrijs.caplinskis@conexus.lv.

Jautājumos par Procedūru un Nolikumā iekļautajām prasībām Pretendenti var sazināties ar Iepirkumu daļas vadītājs Sandris Strazdiņš, mob. tālr. +371 29511577, e-pasts: sandris.strazdins@conexus.lv

Iepirkuma nolikums pieejams ŠEIT.

Atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem 22.11.2021. ŠEIT