Visu sistēmas lietotāju nebalansa stāvoklis

Informācija par lietotāju kopējo nebalansu AS Conexus Baltic Grid sistēmā

Gāzes diena 2022-01-29 7:00 - 2022-01-30 7:00
gāzes dienas sākumā* 28 777 714 kWh
prognoze uz gāzes dienas beigām 27 289 258 kWh
*Pirmreizējie dati
Statuss uz: 2022-01-29 11:56. Attēlots: 2022-01-29 12:29.

Vēsturiskie dati