Conexus vizītkarte

AS „Conexus Baltic Grid” ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā.

Sabiedrība ir izveidota 2016. gada decembrī, kad, tuvojoties Latvijas gāzes tirgus liberalizācijai 2017. gada 3. aprīlī saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Gāzes direktīvas un Ministru kabineta noteiktajiem regulētā tirgus principiem, AS „Latvijas Gāze” tika reorganizēta divās atsevišķās struktūrvienībās. AS „Conexus Baltic Grid” tika nodota dabasgāzes infrastruktūra: vienotā dabasgāzes pārvades sistēma un Inčukalna pazemes gāzes krātuve.

Sabiedrība sadarbojas ar juridiskajām personām — dabasgāzes tirgotājiem Baltijas jūras reģionā — saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteiktajiem dabasgāzes pārvades sistēmu pakalpojumu tarifiem.

AS „Conexus Baltic Grid” pārvalda vienu no modernākajām dabasgāzes krātuvēm Eiropā — Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, kas ir nozīmīgs stratēģiskais objekts visā Baltijas jūras reģionā. Tas nodrošina visa reģiona enerģētisko drošību un neatkarību. Inčukalna pazemes gāzes krātuves aktīvās dabasgāzes ietilpība var sasniegt līdz pat 2,3 miljardus kubikmetru, kas pilnīgi spēj nodrošināt Latvijas un reģiona vajadzības pēc kurināmā izejmateriāla. Savukārt, tirgotājiem tā ir iespēja uzglabāt dabasgāzi stratēģiski izdevīgā vietā.

Sabiedrības struktūrā ietilpstošā modernā maģistrālā dabasgāzes pārvades sistēma ir 1190 km gara, un tā tieši savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu un Igauniju. Pārvades sistēma tirgotājiem ļauj nodrošināt elastīgas un drošas dabasgāzes piegādes klientiem, kā arī starptautiskā tranzīta iespējas, kas ir reģiona dabasgāzes apgādes stūrakmens.

Lai nodrošinātu efektīvas dabasgāzes apgādes un piegādes iespējas tirgotājiem, AS „Conexus Baltic Grid” veic maģistrālās pārvades sistēmas un krātuves infrastruktūras uzturēšanas un uzlabošanas pasākumus, realizē nepieciešamos ieguldījumus infrastruktūras attīstībā, uzrauga un kontrolē pārvades tīkla un krātuves stabilitāti, kā arī novērš radušos bojājumus. Vienlaikus AS „Conexus Baltic Grid” atbild par sistēmas un krātuves jaudu rezervēšanu un pārdošanu, kā arī vienotu tarifu piemērošanu par Latvijas gāzes pārvades sistēmas un krātuves izmantošanu.