Degvielas gāzes patēriņš

Sākot no 2018. gada 1. jūnija saskaņā ar Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumiem iesūknēšanas sezonas laikā pārsūknēšanas agregātu darbībai nepieciešamo degvielas gāzi nodrošina sistēmas lietotāji.​ Degvielas gāzes patēriņa koeficients netiek piemērots virtuālai pretplūsmai.

2024./2025. gada krātuves cikls

Degvielas gāzes patēriņa koeficients, ko piemēros lietotāju pārvadītajam gāzes daudzumam 2024./2025. gada iesūknēšanas sezonā ir noteikts KDG=1,16%

DEGVIELAS GĀZES KOEFICIENTA APRĒĶINA PAMATNOSTĀDNES

Degvielas gāzes koeficients tiek aprēķināts ņemot vērā:

  • katra kompresoru ceha vidējo gada patēriņu no 5 darbības gadiem, ar lielāko gada patēriņu no 2008. gada
  • katra kompresoru ceha izmantošanas daļu procentos, par 5 darbības gados, ar lielāko patēriņu
  • piemērojot neprognozējamo ārējo faktoru koeficientu 5% apmērā
  • degvielas gāzes koeficients tiek noteikts līdz divām zīmēm aiz komata

Inčukalna PGK kompresoru gāzes patēriņš