Misija. Vīzija. Vērtības

AS "Conexus Baltic Grid" stratēģisko ietvaru veido uzņēmuma vērtības, misija, vīzija un stratēģiskie mērķi. Lai definētu nākotnes prioritātes un stratēģiskos virzienus, Conexus ir svarīgi definēt motivāciju un nākotnes ambīcijas, ievērojot ilgtspējas principus un esošo normatīvo regulējumu. Conexus vērtības, misija un vīzija nosaka morālu kompasu Sabiedrības stratēģiskajiem mērķiem, kuri tiks sasniegti ar stratēģiskām iniciatīvām.

 

Vīzija

Ilgtspējīgas gāzes pārvades un uzglabāšanas operators reģionāli integrētā enerģijas tirgū.

 

 

Misija

Nodrošināt uzticamu gāzes pārvades un uzglabāšanas darbību, veicinot enerģijas sektora dekarbonizāciju un tirgus attīstību.

 

Vērtības

Drošība un drošums 

Mums ir svarīgi, lai gāzes pārvade un uzglabāšana būtu droša un uzticama

Kompetence

Mēs novērtējam darbinieku kompetenci, zināšanas, profesionālo pieredzi un virzību uz attīstību

 

Sadarbība

Mēs atbalstām viens otru, pieņemot lēmumus, mēs klausāmies un meklējam kopīgus risinājumus gan iekšēji, gan ar klientiem, kā arī esošajiem un potenciālajiem partneriem