Misija. Vīzija. Vērtības

AS "Conexus Baltic Grid" ir neatkarīgs un konkurētspējīgs uzņēmums ar augstu pakalpojumu kvalitāti, kas paver attīstības iespējas gan klientiem, gan darbiniekiem.

 

Vīzija

Veicinot pārvades sistēmas attīstību un izmantojot pazemes gāzes krātuves potenciālu kļūt par uzticamāko enerģijas avotu reģionā.

 

 

Misija

Veicināt ilgtspējīgu enerģijas tirgus darbību reģionā, nodrošinot uzticamu dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas darbību.

 

Vērtības

Droša sistēmas darbība

Mēs rūpējamies par drošu infrastruktūras darbību, veicot regulāru infrastruktūras monitoringu

Elastība un atvērtība

Mēs atbalstam tirgus attīstību un esam atvērti jauniem risinājumiem, kuri atbalsta tirgus attīstību

Ilgtspējīga attīstība

Lai pasargātu iedzīvotājus un vidi no iespējamajiem drošības riskiem, mēs regulāri ieguldām gāzes sistēmas modernizācijā un drošības paaugstināšanā kā arī tehnoloģiskās sistēmas attīstīšanā

Profesionāla un vienota komanda

Mēs augsti vērtējam profesionalitāti it visā, un uz mums var paļauties gan kolēģi, gan klienti, gan sadarbības partneri

 

 

Ilgtspēja

Esam sociāli atbildīgs uzņēmums, kas nodrošina darbinieku izaugsmi un kopējo nozares attīstību, radot ilgtspējīgu nodarbinātību un pievienoto ekonomisko vērtību, tajā pašā laikā rūpējoties par tehnoloģisko procesu ietekmi uz apkārtējo vidi.