EIC LIO

LIO - Enerģijas identifikācijas Kods (EIK)

EIK kods - Enerģijas Identifikācijas Kods, kas ir unikāls enerģijas kods, kuru izmanto, lai nodrošinātu komunikāciju starp visiem gāzes un elektrības tirgus dalībniekiem elektronisko datu apmaiņai.

EIK sistēma ir balstīta uz fiksēta garuma burtu un ciparu koda un sastāv no 16 simboliem:

  • Pirmie divi simboli raksturo EIK izdevējiestādi
  • Viens simbols satur informāciju par identificējamo objektu
  • 12 simboli kas var būt burti (A-Z), cipari (0-9) vai domuzīme (-)
  • 1 ir pārbaudes simbols, lai nodrošinātu koda apstiprināšanu

AS „Conexus Baltic Grid” ir saņēmis vietējā EIK izsniegšanas ofisa statusu (LIO), vietēja izsniegšanas ofisa kods ir 61.

AS “Conexus Baltic Grid” piešķirtie EIK kodi:

"X" tipa EIK dabasgāzes tirgus dalībniekam piešķir AS "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk - AST), atbilstoši AST tīmekļvietnē norādītajai informācijai par EIK izsniegšanu.

 

* Par derīgiem tiek uzskatīti tikai tie EIC kodi, kas publicēti CIO vai LIO mājaslapā