Inčukalna PGK grafiks

Inčukalna PGK novietošanai glabāšanā un izņemšanas no krātuves pieejamo daudzumu grafiks

(R) - virtuālās pretplūsmas virziens, pretējais virziens fiziskajai plūsmai attiecīgās krātuves sezonas laikā.
(IPGK1YP) - Grupētās jaudas produkts
(IPGK2YP) - Divu gadu grupētās jaudas produkts
(IPGKAP) - Atslēdzamās jaudas produkts
(INTP) - Krājumu pārcelšanas produkts
Statuss uz: 26.02.2024. 12:48:53. Attēlots: 26.02.2024. 12:54:28.

Excel fails

Iesūknēšana

Izņemšana

Gāzes diena Maksimums,
kWh
Maksimums,
kWh
Reversa jauda,
kWh
Nominēts,
kWh
Nominēts, kWh IPGK1YP Nominēts, kWh IPGK2YP Nominēts, kWh IPGKAP Nominēts, kWh INTP Nenominēts,
kWh
Pieejams,
kWh
Maksimums,
kWh
Maksimums,
kWh
Reversa jauda,
kWh
Nominēts,
kWh
Nominēts, kWh IPGK1YP Nominēts, kWh IPGK2YP Nominēts, kWh IPGKAP Nominēts, kWh INTP Nenominēts,
kWh
Pieejams,
kWh
2024-02-21 51 000 000 / 24 739 711 R 51 000 000 24 739 711 561 693 (IPGK1YP) 12 373 962 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 561693 12373962 0 0 62 804 056 0 194 000 000 / 0 R 194 000 000 0 45 128 485 (IPGK1YP) 17 307 226 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 13 304 000 (INTP) 45128485 17307226 0 13304000 118 260 289 0
2024-02-22 51 000 000 / 9 197 587 R 51 000 000 9 197 587 791 693 (IPGK1YP) 11 875 358 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 791693 11875358 0 0 47 530 536 0 194 000 000 / 0 R 194 000 000 0 34 149 361 (IPGK1YP) 13 148 226 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 12 900 000 (INTP) 34149361 13148226 0 12900000 133 802 413 0
2024-02-23 51 000 000 / 3 167 602 R 51 000 000 3 167 602 861 693 (IPGK1YP) 13 375 610 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 861693 13375610 0 0 39 930 299 0 194 000 000 / 0 R 194 000 000 0 27 620 662 (IPGK1YP) 11 986 940 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 14 560 000 (INTP) 27620662 11986940 0 14560000 139 832 398 0
2024-02-24 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 900 693 (IPGK1YP) 12 655 933 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 900693 12655933 0 0 37 443 374 0 194 000 000 / 0 R 194 000 000 0 16 679 953 (IPGK1YP) 9 481 226 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 12 600 000 (INTP) 16679953 9481226 0 12600000 155 238 821 0
2024-02-25 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 161 693 (IPGK1YP) 11 877 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 161693 11877000 0 0 38 961 307 0 194 000 000 / 0 R 194 000 000 0 19 078 282 (IPGK1YP) 9 706 670 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 12 005 000 (INTP) 19078282 9706670 0 12005000 153 210 048 0
2024-02-26 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 161 693 (IPGK1YP) 9 000 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 161693 9000000 0 0 41 838 307 33 121 992 194 000 000 / 0 R 194 000 000 0 22 161 443 (IPGK1YP) 6 660 226 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 5 600 000 (INTP) 22161443 6660226 0 5600000 159 578 331 126 325 281
2024-02-27 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 161 693 (IPGK1YP) 8 400 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 161693 8400000 0 0 42 438 307 42 438 307 194 000 000 / 0 R 194 000 000 0 8 480 000 (IPGK1YP) 6 660 226 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 5 800 000 (INTP) 8480000 6660226 0 5800000 173 059 774 173 059 774
2024-02-28 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 161 693 (IPGK1YP) 8 400 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 161693 8400000 0 0 42 438 307 42 438 307 194 000 000 / 0 R 194 000 000 0 7 480 000 (IPGK1YP) 94 483 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 6 100 000 (INTP) 7480000 94483 0 6100000 180 325 517 180 325 517
2024-02-29 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 161 693 (IPGK1YP) 8 400 000 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 161693 8400000 0 0 42 438 307 42 438 307 194 000 000 / 0 R 194 000 000 0 7 480 000 (IPGK1YP) 94 476 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 6 100 000 (INTP) 7480000 94476 0 6100000 180 325 524 180 325 524
2024-03-01 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 0 0 0 51 000 000 51 000 000 187 000 000 / 0 R 187 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 187 000 000 187 000 000
2024-03-02 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 0 0 0 51 000 000 51 000 000 187 000 000 / 0 R 187 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 187 000 000 187 000 000
2024-03-03 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 0 0 0 0 51 000 000 51 000 000 187 000 000 / 0 R 187 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 187 000 000 187 000 000
2024-03-04 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 187 000 000 / 0 R 187 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 187 000 000 187 000 000
2024-03-05 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 187 000 000 / 0 R 187 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 187 000 000 187 000 000
2024-03-06 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 187 000 000 / 0 R 187 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 187 000 000 187 000 000
2024-03-07 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 187 000 000 / 0 R 187 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 187 000 000 187 000 000
2024-03-08 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 187 000 000 / 0 R 187 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 187 000 000 187 000 000
2024-03-09 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 187 000 000 / 0 R 187 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 187 000 000 187 000 000
2024-03-10 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 187 000 000 / 0 R 187 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 187 000 000 187 000 000
2024-03-11 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 180 000 000 / 0 R 180 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 180 000 000 180 000 000
2024-03-12 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 180 000 000 / 0 R 180 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 180 000 000 180 000 000
2024-03-13 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 180 000 000 / 0 R 180 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 180 000 000 180 000 000
2024-03-14 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 180 000 000 / 0 R 180 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 180 000 000 180 000 000
2024-03-15 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 180 000 000 / 0 R 180 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 180 000 000 180 000 000
2024-03-16 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 180 000 000 / 0 R 180 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 180 000 000 180 000 000
2024-03-17 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 180 000 000 / 0 R 180 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 180 000 000 180 000 000
2024-03-18 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 180 000 000 / 0 R 180 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 180 000 000 180 000 000
2024-03-19 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 180 000 000 / 0 R 180 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 180 000 000 180 000 000
2024-03-20 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 180 000 000 / 0 R 180 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 180 000 000 180 000 000
2024-03-21 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-03-22 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-03-23 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-03-24 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-03-25 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-03-26 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-03-27 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-03-28 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-03-29 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-03-30 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-03-31 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-04-01 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-04-02 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-04-03 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-04-04 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-04-05 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-04-06 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-04-07 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-04-08 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-04-09 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-04-10 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 172 000 000 / 0 R 172 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 172 000 000 172 000 000
2024-04-11 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 182 000 000 / 0 R 182 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 182 000 000 182 000 000
2024-04-12 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 182 000 000 / 0 R 182 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 182 000 000 182 000 000
2024-04-13 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 182 000 000 / 0 R 182 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 182 000 000 182 000 000
2024-04-14 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 182 000 000 / 0 R 182 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 182 000 000 182 000 000
2024-04-15 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 182 000 000 / 0 R 182 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 182 000 000 182 000 000
2024-04-16 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 182 000 000 / 0 R 182 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 182 000 000 182 000 000
2024-04-17 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 182 000 000 / 0 R 182 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 182 000 000 182 000 000
2024-04-18 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 182 000 000 / 0 R 182 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 182 000 000 182 000 000
2024-04-19 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 182 000 000 / 0 R 182 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 182 000 000 182 000 000
2024-04-20 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 182 000 000 / 0 R 182 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 182 000 000 182 000 000
2024-04-21 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 190 000 000 / 0 R 190 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 190 000 000 190 000 000
2024-04-22 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 190 000 000 / 0 R 190 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 190 000 000 190 000 000
2024-04-23 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 190 000 000 / 0 R 190 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 190 000 000 190 000 000
2024-04-24 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 190 000 000 / 0 R 190 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 190 000 000 190 000 000
2024-04-25 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 190 000 000 / 0 R 190 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 190 000 000 190 000 000
2024-04-26 51 000 000 / 0 R 51 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 51 000 000 51 000 000 190 000 000 / 0 R 190 000 000 0 0 (IPGK1YP) 0 (IPGK2YP) 0 (IPGKAP) 0 (INTP) 190 000 000 190 000 000