Tehniskā informācija un saskaņošanas procedūras


TEHNISKI IESPĒJAMIE MAKSIMĀLIE UN MINIMĀLIE PARAMETRI

Tehniski iespējamais minimālais un maksimālais pārvades gāzesvadu spiediens:

Gāzesvadi Minimālais darba
spiediens, bar
Maksimālais darba
spiediens, bar
Izborska – Inčukalna PGK 25 47
Valdaja – Pleskava – Rīga 25 47
Rīga – Inčukalna PGK I līnija 25 40
Rīga – Inčukalna PGK II līnija 25 40
Rīga – Paņeveža 25 40
Vireši – Tallina 25 40

 

SASKAŅOŠANAS PROCEDŪRAS

Izejas / Ieejas punkti Rezervēšanas procedūra (re)Nominācijas procedūra Piešķīrumu procedūra Saskaņošana Punkta operatori Noteikumi
Latvijas lietotāju apgāde Iepriekšējas rezervācijas nav, pēc fiziskās plūsmas fakta Ir (4*) SSO (6*) mērītie dati Nav Gaso - Conexus 4*
Latvijas ražošanas iekārtas  Iepriekšējas rezervācijas nav, pēc fiziskās plūsmas fakta Ir (4*) Piešķirts kā nomērīts,
PSO (7*) mērītie dati
Nav Conexus vienotais operators 4*
Igaunijas lietotāju apgāde Nav Ir (4*) SSO (6*) mērītie dati Nav Igaunijas SSO 4*
Kiemenai (IP) Standarta produkti, "pirmais atnāca, pirmais saņēma"; 
Netiešās jaudas piešķiršana; Pro-rata
Ir (4*) Beidzamā apstiprinātā (re)nominācija Ir (1*) Amber Grid - Conexus 4*
Balticconector (IP) Netiešā jaudas piešķiršana (operators vai GET-Baltic) Ir (4*) Beidzamā apstiprinātā (re)nominācija Ir (1*) Gasgrid - Elering 4*
Luhamaa Standarta produkti; 
"Pirmais atnāca, pirmais saņēma"; 
Papildus jauda, ja piešķīrumi pārsniedz rezervāciju
Ir (4*) Piešķirts kā nomērīts,
PSO (7*) mērītie dati
Mēneša plāns, mēneša fakta saskaņošana Gazprom - Elering 4*
Vjarska Standarta produkti; 
"Pirmais atnāca, pirmais saņēma"; 
Papildus jauda, ja piešķīrumi pārsniedz rezervāciju
Ir (4*) Piešķirts kā nomērīts,
PSO (7*) mērītie dati
Mēneša plāns, mēneša fakta saskaņošana Gazprom - Elering 4*
Narva (2*) Standarta produkti; 
"Pirmais atnāca, pirmais saņēma"; 
Papildus jauda, ja piešķīrumi pārsniedz rezervāciju
Ir (4*) Piešķirts kā nomērīts,
PSO (7*) mērītie dati
Mēneša plāns, mēneša fakta saskaņošana Gazprom - Elering 4*
VTP Nav nepieciešama Ir (5*) Beidzamā apstiprinātā (re)nominācija Ir (1*) - 5*
Pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi Nav Ir (5*) Beidzamā apstiprinātā (re)nominācija Izmantojot VTP  (1*, 3*, 8*) Conexus vienotais operators 5*

 

1* Mazāka daudzuma likums

2* Netiek komerciāli piedāvāts

3* Pagājušo stundu izmaiņu ierobežojums (no 01.05.2022)

4* Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2023.gada 2.marta lēmums Nr.18  "Par Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu saskaņošanu"

5* Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2022. gada 29. septembrī lēmums Nr. 186 “Par vienotās dabasgāzes pārvades ieejas-izejas sistēmas balansēšanas noteikumu saskaņošanu”

6* Sadales sistēmas operators

7* Pārvades sistēmas operators

8* Virtuālais tirzdniecības punkts