Tehniskā informācija un saskaņošanas procedūras


TEHNISKI IESPĒJAMIE MAKSIMĀLIE UN MINIMĀLIE PARAMETRI

Tehniski iespējamais minimālais un maksimālais pārvades gāzesvadu spiediens:

Gāzesvadi Minimālais darba
spiediens, bar
Maksimālais darba
spiediens, bar
Izborska – Inčukalna PGK 25 47
Valdaja – Pleskava – Rīga 25 47
Rīga – Inčukalna PGK I līnija 25 40
Rīga – Inčukalna PGK II līnija 25 40
Rīga – Paņeveža 25 40
Vireši – Tallina 25 45

 

SASKAŅOŠANAS PROCEDŪRAS

Ieejas/izejas punkts

Rezervēšanas procedūra

(re)Nominācijas procedūra

Piešķīrumu procedūra

Kemenai

ir

ir

beidzamā apstiprinātā (re)nominācija

Luhamaa

ir

ir*

piešķirts kā nomērīts

PSO mērītie dati

pārvades sistēmas starpsavienojums ar krātuvi

-

ir

beidzamā apstiprinātā (re)nominācija

sistēmas lietotāja tiešs pieslēgums ar pārvades sistēmu

-

-

-

izejas punkts Latvijas lietotāju apgādei

nav

ir

SSO mērītie dati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - ar Krievijas PSO saskaņota nominācija (kubikmetros)