Pakalpojumi

AS „Conexus Baltic Grid” pārvaldībā ir maģistrālā dabasgāzes pārvades sistēma, kas tieši savieno Latvijas dabasgāzes tirgu ar Lietuvu, Igauniju un Inčukalna pazemes gāzes krātuvi, tādēļ sabiedrība dabasgāzes tirgotājiem piedāvā dabasgāzes pārvades, balansēšanas un dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojumus, kas ļauj dabasgāzes tirgotājiem darboties dabasgāzes vairumtirgū, un palīdz veikt elastīgas, drošas dabasgāzes piegādes klientiem, kā arī starptautiskas dabasgāzes tranzīta iespējas.

Papildus pamata pakalpojumu sniegšanai, sabiedrība dabasgāzes tirgotājiem piedāvā datu ziņošanas pakalpojumus par darījumiem enerģijas vairumtirgū (REMIT) un enerģijas identifikācijas kodu piešķiršanu (LIO).