Kvalitātes noteikšanas vietas

Lai precīzi aprēķinātu Latvijas dabasgāzes lietotājiem pārvadītās dabasgāzes uzskaiti enerģijas mērvienībās, AS „Conexus Baltic Grid”  pārvades gāzesvadu būtiskākajos mezglos – gāzes regulēšanas stacijā (GRS) Rīga-1, GRS Ziemeļi, GRS Sloka, GRS Saldus, GRS Liepāja, GRS Ogre, GRS Jēkabpils, GRS Daugavpils,  GRS Cēsis, GRS Valmiera-1 un gāzes regulēšanas mezglā (GRM) Iecava-Liepāja ir uzstādījis hromatogrāfus, kuru dati, tāpat kā hromatogrāfu dati no Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) un gāzes mērīšanas stacijas (GMS)  Korneti hromatogrāfiem, tiek izmantoti, lai noteiktu sadales sistēmas operatoram AS „Gaso” padotās gāzes daudzumu enerģijas vienībās.

Gāzes sastāva noteikšanas  punkti:

GRS Gāzes sastāva noteikšanas pamata punkts Gāzes sastāva noteikšanas rezerves punkts 
Rīga-1 Rīga-1 Inčukalna PGK
Rīga-3 Rīga-1 Inčukalna PGK
Ziemeļi Ziemeļi GRM Iecava-Liepāja
Baldone Ziemeļi  Ogre, GRM Iecava-Liepāja
Daugmale Ziemeļi  Ogre, GRM Iecava-Liepāja
Jelgava-2 GRM Iecava-Liepāja Ziemeļi
Jelgava-1 GRM Iecava-Liepāja Ziemeļi
Nākotne GRM Iecava-Liepāja Ziemeļi
Dobele GRM Iecava-Liepāja Ziemeļi
Dzirkstele Saldus GRM Iecava-Liepāja
Kalnciems Sloka GRM Iecava-Liepāja
Sloka Sloka GRM Iecava-Liepāja
Brocēni Saldus GRM Iecava-Liepāja
Saldus Saldus GRM Iecava-Liepāja
Lutriņi Saldus GRM Iecava-Liepāja
Zirņi Saldus GRM Iecava-Liepāja
Rudbārži Saldus GRM Iecava-Liepāja
Tadaiķi Liepāja GRM Iecava-Liepāja, Saldus
Liepāja Liepāja GRM Iecava-Liepāja, Saldus
Zaķumuiža Rīga-1 Inčukalna PGK
Vangaži Rīga-1 Inčukalna PGK
Krimulda Rīga-1 Inčukalna PGK
Ezerciems Inčukalna PGK Cēsis
Sigulda Inčukalna PGK Cēsis
Cēsis Cēsis Inčukalna PGK, Korneti
Tiešais pieslēgums Cēsis Inčukalna PGK, Korneti
Līgatne Cēsis Inčukalna PGK, Korneti
Valmiera-1 Valmiera-1 Cēsis, Korneti
Valmiera-2 Valmiera-1 Cēsis, Korneti
Lode Valmiera-1 Cēsis, Korneti
Palsmane Korneti Cēsis
Ogre Ogre Rīga-1, Ziemeļi
Kaibala Ogre Rīga-1, Ziemeļi
Aizkraukle Ogre Rīga-1, Ziemeļi
Koknese Jēkabpils Ogre
Vecbebri Jēkabpils Ogre
Jēkabpils Jēkabpils Ogre
Līvāni Jēkabpils Ogre
Preiļi Jēkabpils Ogre
Daugavpils Daugavpils Ogre, Jēkabpils
Rēzekne Daugavpils Ogre, Jēkabpils