Paziņojums par padomes locekļu amata atstāšanu

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) informē, ka 2023. gada martā ir saņemts Conexus padomes locekles Yukiko Fujii iesniegums par padomes locekļa amata atstāšanu ar 2023. gada 26. aprīli.

Saskaņā ar Komerclikuma 296. panta devīto daļu jautājumu par jaunas padomes locekļu vēlēšanām paredzēts iekļaut tuvākajā akcionāru sapulcē.

Atpakaļ