Latvijas gāzes izcelsmes apliecinājuma reģistra sistēmu veidos uzņēmums Grexel Systems Oy

Pakāpeniski gatavojoties gāzes izcelsmes apliecinājuma (IA) sistēmas ieviešanai Latvijā, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) atklātas iepirkumu procedūras rezultātā noslēdzis līgumu ar Somijas informācijas tehnoloģiju uzņēmumu “Grexel Systems Oy” par IA reģistra sistēmas izveidi, tās administrēšanu un citus apliecinājumu izdevējiestādes pienākumus veicot Conexus.

Saeima pērn jūlijā atbalstīja grozījumus Enerģētikas likumā, kas paredz līdz 2023. gada 1. jūlijam izveidot izcelsmes apliecinājumu izsniegšanas, aprites un kontroles sistēmu no atjaunojamiem energoresursiem iegūtai gāzei. Grozījumi paredz, ka gāzes izcelsmes apliecinājumus izsniegs un pārvaldīs Conexus, izstrādājot izcelsmes apliecinājuma aprites kārtību un konsultējot arī trešās puses.

"Esam gandarīti par uzsākto sadarbību ar Somijas informācijas tehnoloģiju uzņēmumu “Grexel Systems Oy”, ņemot vērā uzņēmuma lielo pieredzi izcelsmes apliecinājumu reģistru izveidē, tai skaitā izstrādājot un ieviešot vairākus veiksmīgi funkcionējošus gāzes izcelsmes apliecinājuma reģistru projektus jau citviet. Mēs novērtējam iespēju nodrošināt atjaunīgās gāzes izcelsmes apliecinājumu administrēšanu pēc līdzīgiem principiem, kā tas jau vairākus gadus veiksmīgi darbojas elektroenerģijas jomā, kur izcelsmes apliecinājuma reģistra pakalpojumu arī sniedz minētais Somijas uzņēmums,” informē Uldis Bariss, Conexus valdes priekšsēdētājs.

Jaunā reģistra sistēma darbosies “Grexel Systems Oy” jaunajā nākamās paaudzes mākoņdatu reģistra risinājumā G-REX. "Mūsu mērķis ir izveidot lietotājiem ērtu, uzticamu izcelsmes apliecinājuma reģistru, kas ļaus ne vien izsniegt izcelsmes apliecinājumus, bet arī nodrošinās iespēju veikt to pārrobežu eksportu, tādejādi arī attīstot biometāna tirgu,” uzsver U. Bariss.

Viņš papildina, ka viens no Conexus stratēģisko mērķu darbības virzieniem ir veicināt gāzes tirgus attīstību un tālāku integrāciju, sekmējot arī ūdeņraža un citu gāzveida enerģijas nesēju tirgus attīstību, līdz ar to darbs pie gāzes izcelsmes apliecinājuma sistēmas izveides ir būtisks solis biometāna tirgus un ilgtspējas veicināšanai Latvijā.  

 

Atpakaļ