Inčukalna pazemes gāzes krātuves teritorijā plāno izbūvēt saules paneļu parku vairāk nekā 16 000 kvadrātmetru platībā 

Izsludinot atklātu konkursu par saules parka izbūvi un aprīkojuma iegādi, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) teritorijā plāno uzstādīt saules paneļus vairāk nekā 16 000 kvadrātmetru platībā ar kopējo jaudu līdz 1 MW. Prognozes liecina, ka saules paneļa parka izbūve nodrošinās 25% no kopējā elektrības patēriņa krātuvē. 

Klimatam draudzīgu un ilgtspējīgu enerģijas risinājumu ieviešana ir viens no Conexus stratēģiskajiem virzieniem. Būtiskākie energoresursi tiek patērēti tehnoloģisko procesu nodrošināšanai Inčukalna pazemes gāzes krātuvē. Lai pēc iespējas samazinātu energoresursu patēriņu krātuves tehnoloģisko procesu nodrošināšanai un mazinātu tās ietekmi uz apkārtējo vidi, jau šobrīd krātuvē tiek īstenoti nozīmīgi tehnoloģisko iekārtu uzlabošanas darbi krātuves modernizācijas projektu ietvaros, savukārt saules paneļa parka izbūve ļaus optimizēt izdevumus par elektroenerģiju, kā ari mazinās ietekmi uz vidi. 

Informē Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss: “Praktiski visu saules paneļu parkā saražoto elektrību plānots izmantot Inčukalna pazemes gāzes krātuves operatīvās darbības uzturēšanai, jo krātuves elektroenerģijas patēriņš vislielākais ir tieši vasaras laikā. Kopumā saules enerģijas izmantošana ļaus saražot apmēram 1 GWh gadā, nodrošinot 25% no visa elektrības patēriņa krātuvē. Esam gandarīti, ka uzstādītais saules parks ļaus samazināt arī CO2 emisiju nonākšanu atmosfērā par 260 – 300 tonnām gadā, tādējādi dodot savu pienesumu ekonomiski efektīvai emisiju mazināšanai.”

Šobrīd ir pabeigta būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde, saņemta būvatļauja, un Ekonomikas ministrijas atļauja par saules parka izbūvi. Tāpat saņemti tehniskie noteikumi no AS “Sadales tīkls”. Lai īstenotu vērienīgos darbus, Conexus izsludinājis iepirkumu par Inčukalna PGK saules bateriju ģenerācijas sistēmas būvdarbu veikšanu, tostarp būvprojekta izstrādi un nepieciešamā aprīkojuma piegādi. Pretendentiem savi pieteikumi jāiesniedz līdz 13. martam. 

 

 

Atpakaļ