Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības uzlabošanā investēti jau 36,3 miljoni eiro

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") informē, ka Eiropas kopējās nozīmes investīciju projekta ietvaros Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) darbības uzlabošanā līdz šim investēti 36,3 miljoni eiro, tostarp šogad deviņos mēnešos veikti ieguldījumi 9,7 miljonu eiro apmērā, veicot gan urbumu atjaunošanas darbus, gan dažādu iekārtu iegādi un uzstādīšanu.

Šogad pabeigti atjaunošanas darbi 8 urbumos, līdz ar to kopumā atjaunošanas darbi ir pabeigti jau 29 no 36 urbumiem.

Strādājot pie gāzes savākšanas punkta uzlabošanas darbiem, ir apstiprināts būvprojekts gāzes savākšanas punkta Nr. 3 atjaunošanai - šobrīd ir piegādātas visas nepieciešamās caurules un veidgabali, kā arī daļa no pamata tehnoloģiskā aprīkojuma.  Paralēli norit būvdarbu iepirkuma otrais posms, paredzot pretendentiem iesniegt tehniskos un finanšu piedāvājumus.

Tāpat pabeigti modernizācijas darbi trim no pieciem esošajiem gāzes pārsūknēšanas agregātiem kompresoru cehā Nr. 2, kā arī uzstādītas trīs no piecām degvielas un impulsa gāzes sagatavošanas iekārtām. Norit atlikušo divu degvielas un impulsa gāzes sagatavošanas iekārtu montāžas darbi, kā arī aprīkojuma piegāde pēdējo divu gāzes pārsūknēšanas agregātu modernizācijas vajadzībām.

Oktobra sākumā tika noslēgts līgums ar starptautiski atzītu uzņēmumu “Solar Turbines” par jauna gāzes pārsūknēšana agregāta kompleksa piegādi ar līguma summu 21,65 miljoni eiro. Šobrīd tiek strādāts pie jaunā gāzes pārsūknēšanas agregāta tehniskajiem risinājumiem, lai jau tuvākajā laikā uzņēmums varētu uzsākt tā ražošana, kā arī turpinās projektēšanas darbi, ko nodrošina Slovākijas uzņēmums “GasOil Technology a.s.”.

Inčukalna pazemes gāzes krātuves vadītājs Rinalds Dimiņš: “Inčukalna pazemes gāzes krātuves darbības uzlabošana ir līdz šim apjomīgākais projekts, kopš dabasgāzes tirgus atvēršanas, un man ir gandarījums par tā sistemātisku un saskaņotu ieviešanu. Sadarbībā ar kolēģiem un partneriem mums ir izdevies paveikt jau būtiskus un arī tehniski sarežģītus darbus, tādējādi pilnveidojot krātuves tehnisko infrastruktūru un aprīkojuma darbības drošumu.”

Projekta tiek īstenots līdz 2025. gada beigām un tā kopējais investīciju apjoms ir 88 miljoni eiro, no kuriem pusi jeb 50% sedz Eiropas infrastruktūras savienošanas (CEF) fondu finansējums. Projekta ietvaros paredzēts veikt virszemes infrastruktūras un urbumu atjaunošanu, esošo piecu gāzes pārsūknēšanas agregātu modernizāciju, kā arī uzstādīt jaunu papildus gāzes pārsūknēšanas agregātu, uzlabojot dabasgāzes piegādes drošību, palielinot krātuves darbības jaudu un sekmējot integrāciju starptautiskajā enerģētikas tirgū.

lv_cef_cofinancing.png

Atpakaļ