Eiropas ūdeņraža mugurkaula iniciatīvas ietvaros izstrādāta vīzija par ūdeņraža infrastruktūru

Eiropas ūdeņraža mugurkauls (EHB) attīstās, lai sasniegtu izvirzītos REPowerEU plāna ūdeņraža mērķus 2030. gadam. Šobrīd iniciatīvas ietvaros tiek izstrādāta vīzija par 28 000 km ūdeņraža infrastruktūru 2030. gadā un 53 000 km infrastruktūru 2040. gadā, projektā iekļaujot jau 28 Eiropas valstis.

EHB iniciatīva piedāvā savus risinājumus, lai paātrinātu integrētas ūdeņraža un gāzes infrastruktūras ieviešanu, nodrošinātu lielāku energoapgādes drošību un sasniegtu Eiropas Savienības atjaunojamās enerģijas mērķus.

Ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā, Eiropas valstīm ir pienākums panākt lielāku enerģētisko neatkarību no Krievijas fosilajiem energoresursiem. Ģeopolitiskie notikumi Eiropā ir paātrinājuši interesi par dekarbonizētu enerģijas avotu izmantošanu, lai pakāpeniski izbeigtu Eiropas atkarību no Krievijas fosilā kurināmā krietni pirms 2030. gada un palielinātu ES mēroga energosistēmas noturību.

REPowerEU piedāvā atjauninātu redzējumu par plašāku ūdeņraža transportēšanas mērķi, sasniedzot 15 miljonus tonnu (Mt) atjaunojamā ūdeņraža, kas ir papildus 5,6 Mt, kas paredzētas saskaņā ar Fit-for-55 mērķiem, un pārsniedzot ES Ūdeņraža stratēģijas mērķus. Lai sasniegtu nospraustos jaunos mērķus, strauji jāpaātrina integrētas gāzes un ūdeņraža infrastruktūras attīstība visā Eiropā. Ņemot vērā notikumus Eiropā un jaunos mērķus, EHB ir paātrinājusi savu programmu no 2035. uz 2030. gadu. Ir ierosināts līdz 2040. gadam izveidot vīziju aptuveni 53 000 km garam ūdeņraža tīklam ar turpmāku izaugsmi pēc 2040. gada. Tīkls, kas atspoguļo 31 Eiropas enerģētikas, ūdeņraža uzglabāšanas iekārtu un ostu infrastruktūras operatoru vīziju, aptver 28 Eiropas valstis un rada daudzveidīgu ūdeņraža importa iespēju kopumu. Uzsāktā vīzija seko EHB ziņojumiem, kas publicēti 2020. gada jūlijā un 2021. gada aprīlī, un izraisīja industrijas intereses pieaugumu visā Eiropā. Kopš sākotnējās darbības uzsākšanas pirms pusotra gada, EHB 2040. gada vīzijai ir pievienojušās 18 jaunas valstis, bet plānotā pārvades tīkla  garums ir pieaudzis par 110%.

Paātrināta vīzija, lai sasniegtu klimata ambīcijas un palielinātu Eiropas enerģētikas sistēmas noturību

Lai paātrinātu ūdeņraža izmantošanu un pildītu Eiropas klimata ambīcijas, kas līdz 2030. gadam paredz aizstāt 25–50 miljardus m3 importētās Krievijas gāzes gadā, EHB paātrinājusi savu darba programmu, nodrošinot 2035. gada scenārija vīziju ieviestu jau līdz 2030. gadam. Paātrinātā EHB vīzija liecina, ka līdz 2030. gadam varētu tikt izveidoti pieci Eiropas ūdeņraža piegādes un importa koridori 28 000 km garumā, kas savienos industriālos klasterus, ostas un ūdeņraža ielejas ar patēriņa reģioniem. EHB vīzija palīdzētu īstenot EK 2030. gada mērķi, veicināt 20,6 Mt atjaunojamo un zemu oglekļa emisiju Eiropas ūdeņraža tirgus attīstību.

Rentabls ūdeņraža transports pa sauszemes un jūras cauruļvadiem

Paredzams, ka aptuveni 53 000 km ūdeņraža infrastruktūrā, kas paredzēta kā vīzija 2040. gadam, jāiegulda 80 –143 miljardus eiro. Plānots, ka aptuveni 60% esošo pārvades gāzesvadu tiktu pielāgoti, bet aptuveni 40% cauruļvadu, tostarp zemūdens cauruļvadu, tiktu izbūvēti no jauna. Ūdeņraža transportēšana vairāk nekā 1000 km garumā pa ierosināto sauszemes maģistrāli izmaksātu vidēji 0,11–0,21 eiro par kilogramu ūdeņraža, padarot EHB par visrentablāko iespēju liela mēroga ūdeņraža transportēšanai lielos attālumos. Ja ūdeņradis tiek transportēts tikai pa zemūdens cauruļvadiem, izmaksas būtu 0,17–0,32 eiro par kg ūdeņraža pārvadīšanu uz 1000 km.

Nepieciešams stabils tiesiskais regulējums

Ūdeņraža infrastruktūras kartes 2030. un 2040. gadam atspoguļo 31 Eiropas gāzes pārvades sistēmas operatoru redzējumu, pamatojoties uz esošās infrastruktūra attīstību, lai sasniegtu dekarbonizācijas mērķus. Galīgais ūdeņraža pārvades sistēmas mugurkaula dizains un laika grafiks ir atkarīgi no ūdeņraža un dabasgāzes tirgus apstākļiem un stabila tiesiskā regulējuma izveides.

Atvērta iniciatīva

EHB mērķis ir paātrināt Eiropas dekarbonizācijas ceļu, definējot ūdeņraža infrastruktūras, kuras pamatā ir esoši un jauni cauruļvadi, kritisko lomu konkurētspējīga, likvīda, visas Eiropas atjaunojamās enerģijas un zema oglekļa satura ūdeņraža tirgus attīstība. Iniciatīvas mērķis ir veicināt konkurenci tirgū, piegādes drošību un pārrobežu sadarbību starp Eiropas valstīm un to kaimiņvalstīm.

Ar ūdeņraža tīkla attīstības vīzijas pilno versiju aicinām iepazīties ŠEIT

Atpakaļ