Dabasgāzes lietotājiem nodrošināta iespēja pieslēgties pie dabasgāzes pārvades sistēmas

Biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un dabasgāzes lietotājiem kopš Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) apstiprinātajiem pieslēguma noteikumiem ir iespēja sadarbībā ar vienoto dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatoru AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) pašiem pieslēgties pie dabasgāzes pārvades sistēmas.

Kopš stājušies spēkā Regulatora pieņemtie noteikumi, lietotājiem ir nodrošināta iespēja, ievērojot nepieciešamās prasības, organizēt pieslēguma ierīkošanu pārvades sistēmai. Jaunu pieslēgumu ierīkošana tiek veikta, ievērojot stingras tehniskās prasības un dabasgāzes pārvades infrastruktūras ekspluatācijas drošības noteikumus. Jāņem vērā, ka Conexus nodrošina iespēju pieslēgties sistēmai tikai vietās, kur tas ir tehniski iespējams.

“Spēkā esošā regulējuma būtība ir nodrošināt iespēju pašiem biometāna ražotājiem, sašķidrinātās dabasgāzes sistēmas operatoriem un gāzes lietotājiem lemt, plānot, kā arī īstenot pieslēgšanos dabasgāzes pārvades sistēmai vietās, kur tas tehniski iespējams. Tā kā process tehniski un finansiāli ir komplicēts, turklāt Conexus atbildīgie speciālisti rūpīgi izvērtēs katru iespējamo pieslēguma risinājumu, šobrīd ir pāragri prognozēt, cik daudz būs ieinteresēto izmantot šo iespēju, bet tajā pašā laikā šis ir solis tuvāk gazifikācijai plašākā Latvijas teritorijā, vienlaikus stiprinot dabasgāzes kā resursa pozīcijas” par tiešo pieslēgumu nozīmi Latvijas ceļā uz gazifikāciju stāsta Zane Kotāne, Conexus valdes priekšsēdētāja.

Conexus kā pārvades sistēmas operators saskaņā ar Regulatora padomes lēmumā norādīto, tīmekļa vietnē  www.conexus.lv ir publicējis informāciju, kas jāsniedz, lai apliecinātu lietotāja dabasgāzes apgādes sistēmas sagatavošanu pieslēgšanai pārvades sistēmai, tajā skaitā detalizēti ir aprakstīti pieslēguma ierīkošanas soļi, kā arī cita, potenciālajiem lietotājiem būtiska informācija.

Atpakaļ