Conexus pērn gāzes pārvades projektos un remontdarbos investējis 5,5 miljonus eiro

Ar mērķi nodrošināt nepārtrauktu un drošu gāzes pārvadi, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) pērn gāzes pārvades projektos un remontdarbos ieguldījis 5,5, miljonus eiro.  Ar veiktajiem darbiem tiek stiprināta tehniski sarežģītās gāzes pārvades infrastruktūras drošība, kā arī sniegtas plašākas iespējas sistēmas lietotājiem piegādāt un noglabāt dabasgāzi Inčukalna pazemes gāzes krātuvē vai pārvadīt to vienotā tirgus zonā.

Conexus Gāzes pārvades vadītājs Ivars Cibuļskis: “Lai gan 2022. gada pirmajā pusē nācās operatīvi pārplānot darbus, atsevišķos gadījumos nomainot piegādātājus vai pakalpojumu sniedzējus, pārtraucot sadarbību ar partneriem Krievijā, pērn esam turpinājuši gan gāzes pārvades sistēmas ikdienas uzturēšanas darbus, gan iesāktos investīciju projektus, nodrošinot gāzes pārvades infrastruktūras drošību un darbības nepārtrauktību.”

Viņš papildina, ka kopējais Conexus pārziņā esošais pārvades gāzesvadu garums kopā ar pārvades gāzesvadu atzariem ir 1190 km, un, lai ikdienā nodrošinātu dabasgāzes pārvades infrastruktūras uzturēšanu, uzņēmums regulāri veic sistēmas apsekošanu, diagnostiku, kā arī nepieciešamo remontu un sistēmas elementu rekonstrukcijas un pārbūves darbus. Rūpējoties par kritiskās infrastruktūras objekta un personāla gatavību dažādiem neparedzētiem un ar drošību saistītiem pasākumiem, pērn objektā organizēti arī pretavārijas treniņi, avārijas gatavības mācības, tostarp 90 ārkārtas situāciju gatavības mācības notikušas saskaņā ar ārkārtas situāciju reaģēšanas plāniem. Pērn turpināti darbi arī Eiropas kopējās nozīmes projekta “Latvijas – Lietuvas starpsavienojuma jaudas uzlabošana” (ELLI) ietvaros, kas jau ļāvuši palielināt starpsavienojuma jaudu līdz 90 GWh dienā dabasgāzes piegādei virzienā no Lietuvas uz Latviju, un paredzēts, ka līdz šī gada beigām projekts tiks noslēgts pilnībā.

Raksturojot aizvadītā gada investīcijas remontdarbos un pārvades gāzesvadu izolācijas atjaunošanā, pērn īstenoti apjomīgi gāzesvadu izolācijas remonta darbi, veicot ārējās pretkorozijas izolācijas atjaunošanas darbus  kopumā 3202 metru garumā. Darbi veikti tādos posmos kā pazemes gāzesvads Rīga – Inčukalna pazemes gāzes krātuve (PGK), pazemes gāzesvada atzarā uz gāzes regulēšanas staciju Cēsis, pazemes gāzesvada atzarā uz gāzes regulēšanas staciju Jelgava 2, kā arī posmos Iecava – Liepāja, Rīga – Daugavpils un Upmala – Preiļi – Rēzekne.  

Pērn apsekotas gāzesvadu zemūdens pārejas, vizuāli un ar mērījumiem pārbaudot 14 pārejas pār upēm. Tāpat veikti pazemes gāzesvadu diagnostikas darbi, pārbaudot pazemes gāzesvadu hermētiskumu ar gāzes noplūdes meklētājiem un gāzes analizatoriem. Visas pazemes gāzesvadu trases divas reizes gadā apsekotas ar helikopteru.

2022. gadā veikta pazemes gāzesvada Iecava – Liepāja iekšējā diagnosticēšana un pazemes gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju Sloka iekšējā diagnosticēšana, uzsākot defektu apsekošanu un remontu.  Atsevišķos posmos veikta pazemes gāzesvadu apsekošana ar magnētiskas tomogrāfijas metodi kopumā 64 km garumā, kā rezultātā uzsākta defektu apsekošana un remonts.

Kopumā pērn apsekoti 327 pazemes gāzesvadu posmi, un, pamatojoties uz diagnostikas rezultātiem, nomainītas 89 caurules ar kopējo garumu 380 metri. Darbi veikti pazemes gāzesvada posmā Korneti – Rīga.

“Cauruļvadu diagnostikas darbi notiek reizi piecos gados, lai noteiktu cauruļvadu faktisko stāvokli, salīdzinot to ar iepriekšējos diagnostikas pasākumos iegūtajiem rezultātiem. Pēc saņemto rezultātu apstrādes attiecīgi tiek veikti nepieciešamie gāzesvadu remontdarbi, kas tiek plānoti katru gadu ar mērķi samazināt to ietekmi uz dabasgāzes tirgus darbību,” skaidro I. Cibuļskis.

Savukārt ELLI projekta ietvaros pabeigta pārvades gāzesvada atzara uz gāzes regulēšanas staciju Baldone un Krimulda pārbūve.  

Atpakaļ