Conexus: Latvijas dabasgāzes infrastruktūra stiprina visa reģiona enerģētisko drošību

2021. gadā vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) nodrošināja dabasgāzes piegādi Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas vajadzībām, kopējam pārvadītās dabasgāzes apjomam sasniedzot 39,3 TWh, kas ir bijis par 5% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina sabiedrības nerevidētais finanšu pārskats par aizvadīto gadu. Vienlaikus Conexus norāda, ka pērn viens no lielākajiem tirgus izaicinājumiem bija straujais energoresursu cenu kāpums, kas gan vēl vairāk apliecināja Inčukalna pazemes gāzes krātuves lomu enerģētiskās drošības nodrošināšanai.

Dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām pērn audzis par 8%, sasniedzot 12,5 TWh. Patēriņa pieaugums Latvijas tirgū skaidrojams ar aizvadītā gada klimatiskajiem laikapstākļiem, kad Latvijā saglabājās vidēji vēsāks laiks ilgāku laika periodu. Kopumā aizvadītajos trīs gados Latvijas vidējais dabasgāzes patēriņš apkures sezonas laikā ir bijis 8,7 TWh.

Pērn pieaudzis pārvadīto dabasgāzes plūsmu apjoms arī Lietuvas lietotāju vajadzībām, kas pārskata periodā palielinājās 1,8 reizes un sasniedza 3 TWh. Apjoma palielinājums bija vērojams gada pirmajā ceturksnī. Gan Latvijas patēriņš, gan arī dabasgāzes pieprasījums Lietuvai pozitīvi ietekmēja Conexus pārvades segmenta rezultātus.

2021. gads veiksmīgi aizritējis arī dabasgāzes uzglabāšanas segmentā. Dabasgāzes izņemšanas sezonas sākumā krātuves piepildījums sasniedza 17,4 TWh, veidojot 80% no maksimālā krātuvē uzglabājamā aktīvā dabasgāzes daudzuma. Sistēmas lietotāju interese par dabasgāzes uzglabāšanu krātuvē gan kritās, jo būtiski pieauga energoresursu cenas. Jāatzīst, ka cenu kāpums bijis viens no lielākajiem izaicinājumiem 2021. gadā, tomēr, neskatoties uz to, krātuvē novietotais dabasgāzes apjoms bija lielāks nekā 2017.-2018. gadu krātuves ciklos.

Turpina Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss: “Raksturojot aizvadīto gadu, gribu uzsvērt, ka tas uzskatāmi ir parādījis, ka Latvijas dabasgāzes infrastruktūrai ir stratēģiska nozīme, lai nodrošinātu dabasgāzes piegādes nepārtrauktību un drošību arī mainīgos tirgus apstākļos ne tikai Latvijā, bet arī tuvākajos kaimiņu reģionos. 2021. gadā varējām pārliecināties, ka elastīgas dabasgāzes piegādes pieaugoša pieprasījuma apstākļos ir iespējamas, pateicoties krātuvē uzglabātajam dabasgāzes apjomam.“

Sabiedrība turpina ieguldīt dabasgāzes infrastruktūras pilnveidošanā

Pērn Conexus kopumā veica investīcijas 27,4 milj. eiro apmērā, no kurām 55% īstenoti Eiropas nozīmes projektu realizēšanā.

Turpina U.Bariss:Pērn, lai ļautu krātuvei darboties vēl efektīvāk, noslēdzām vēsturisku projektu, kura ietvaros veicām darbus gāzes pārsūknēšanas agregāta 12z330 Nr. 3 modernizācijā. Tās ietvaros turpmāk iekārtu varēs izmantot dabasgāzes kompresijas izņemšanai no krātuves pavasara mēnešos, kad krātuvē pieejams mazāks aktīvās dabasgāzes apjoms. Kompresora izmantošana būtiski uzlabos dabasgāzes piegādes nepārtrauktību un drošību augstos dabasgāzes pieprasījuma apstākļos arī dabasgāzes izņemšanas sezonas noslēgumā. 2021.gadā uzsākām arī sadarbību ar citiem reģiona pārvades sistēmu operatoriem zaļo gāzu attīstībā, tā strādājot arī pie dabasgāzes tirgus attīstības nākotnes scenārijiem.”

Rezultāti pārvades un uzglabāšanas segmentos 2021. gadā Conexus ļāvuši kāpināt apgrozījumu par 5%, sasniedzot 56,4 milj. eiro. Pārvades segmenta EBITDA sasniedza 18,8 milj. eiro, savukārt uzglabāšanas segmenta EBITDA sasniedza 14,8 milj. eiro.

Atpakaļ