Conexus: krājumu apjoms Inčukalna PGK ir pietiekams

Dabasgāzes krājumu apjoms AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk - Conexus) Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (PGK) 28. decembrī sastāda 12 226 GWh. Dabasgāzes piegādes apjomi no Inčukalna PGK tirgotājiem un lietotājiem nav ierobežoti, un līdz ar to nav pamata izsludināt valsts līmeņa enerģētisko krīzi dabasgāzes jomā.

Conexus veic visus normatīvajos aktos noteiktos pienākumus drošas un nepārtrauktas pārvades sistēmas un krātuves lietošanas nodrošināšanā. Lai izpildītu Ministru kabineta Nr.312 noteikumu “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā” (MK noteikumi Nr.312) prasības, Conexus Inčukalna PGK ir rezervējis uzglabāšanai 2 350 000 MWh dabasgāzes.

MK noteikumi Nr.312 paredz pienākumu vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram Inčukalna PGK uzturēt divas dabasgāzes rezerves, proti, rezervi, kas valstī izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā nepieciešama nodrošināmo lietotāju apgādei un rezervi Inčukalna PGK izņemšanas jaudas nodrošināšanai.

Abas minētās krātuvē izveidotās dabasgāzes rezerves ir citu komersantu īpašums, kas uz noteiktu laika periodu tiek uzglabātas krātuvē, un tās var tikt izmantotas tikai valstī izsludinātas enerģētiskās krīzes situācijā.

Atpakaļ