AS “Conexus Baltic Grid” seko līdzi Publiskā tirgotāja krātuvē glabātajam, noteiktajam dabasgāzes apjomam

Tā kā Ministru kabineta noteikumi paredz nodrošināt enerģijas lietotāju apgādi ar dabasgāzi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā, sākot ar 2022. gada 10. augustu, AS “Latvijas Gāze” ir noteikts ierobežojums darbībām ar Inčukalna pazemes gāzes krātuvē noglabāto dabasgāzi.

AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) ir nosūtījis atbildes vēstuli AS “Latvijas Gāze”, kurā norāda, ka Conexus kā krātuves infrastruktūras uzturētāja pienākums ir sekot līdzi, lai AS “Latvijas Gāze”, kam ir pienākums apkalpot saistītos lietotājus jeb mājsaimniecību patēriņu, nodrošina, ka komersanta dabasgāzes krājums ir vismaz 1150 GWh apjomā.

Jāuzsver, ka ierobežojums rīkoties ar noteiktu krātuvē noglabāto dabasgāzes apjomu tika noteikts, Conexus izpildot Ministru kabineta 2022. gada 9. augusta noteikumos Nr. 503 “Noteikumi par enerģijas lietotāju apgādi agrīnās brīdināšanas un trauksmes līmeņa izsludināšanas laikā” noteikto pienākumu.

Atbilstoši šo noteikumu 2.1. apakšpunktam AS “Latvijas Gāze” kā publiskajam  tirgotājam ir pienākums Inčukalna pazemes gāzes krātuvē saskaņā ar Enerģētikas likuma 107. panta ceturto daļu uzturēt krājumus, kas paredzēti saistīto lietotāju apgādei no 2022. gada 10. augusta līdz 2022. gada 30. septembrim 1150 GWh apmērā, savukārt Conexus kā vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram atbilstoši šo noteikumu 4. punktam ir pienākums noraidīt publiskā tirgotāja pieprasījumu par dabasgāzes izņemšanu vai nodošanu citam sistēmas lietotājam, ja konstatē, ka tā rezultātā publiskais tirgotājs nevarēs izpildīt noteikumu 2. punktā minēto uzdevumu

Atpakaļ