AS “Conexus Baltic Grid” iesniedz sertificēšanas uzsākšanai nepieciešamo informāciju

AS “Conexus Baltic Grid” šodien Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza sagatavoto dokumentāciju, kas nepieciešama pārvades sistēmas operatora sertificēšanas procesa uzsākšanai.

Lai sasniegtu īpašumtiesību nodalīšanas mērķa izpildi, AS “Conexus Baltic Grid”, neatkarīgi no akcionāru sastāva, ir spējīgs nodrošināt to, ka pārvades sistēmas operators lēmumus pieņem neatkarīgi, nodrošinot caurskatāmību un nediskriminējošu attieksmi uz pārvades sistēmas lietotājiem un tirgus dalībniekiem. Dokumentācijas sagatavošanā AS “Conexus Baltic Grid” ņēma vērā Eiropas Komisijas skaidrojumus par īpašumtiesību nodalīšanu un kontroles īstenošanu pārvades sistēmas operatora neatkarības prasību izpratnē.  

AS “Conexus Baltic Grid” dokumentus sagatavojis atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajiem sertificēšanas noteikumiem, kas nosaka iesniedzamo informāciju, lai apliecinātu IT sistēmu drošu darbību, komercinformācijas aizsardzību un vienādas attieksmes nodrošināšanu pret visiem tirgus dalībniekiem. Sertifikācijas dokumentu sagatavošanas laikā neatkarīgs sertificēts IT auditors ir pārliecinājies par komerciālas informācijas apriti un nav konstatējis trūkumus šajos procesos.

AS “Conexus Baltic Grid” Valdes priekšsēdētāja Zane Kotāne: “Mūsu sagatavoto un iesniegto dokumentāciju tagad vērtēs Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas speciālisti, bet “Conexus Baltic Grid” no savas puses ir gatava sadarboties, lai nodrošinātu Regulatoru ar visu papildu informāciju, kas nepieciešama, lai pieņemtu izsvērtu un pamatotu lēmumu.” 

Atpakaļ