Conexus ar starptautiskajiem partneriem uzsāk vienotu pētniecības un attīstības projektu ūdeņraža ievadīšanai un transportēšanai gāzes pārvadē

Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas dabasgāzes pārvades sistēmu operatori - AS “Conexus Baltic Grid”, “AB Amber Grid”,  “Elering AS”  un “Gasgrid Finland Oy” -  ir vienojušies par kopīgu pārrobežu publiskā iepirkuma projekta plānu pētniecības un attīstības projektam par ūdeņraža piemaisīšanas (blending) iespējām Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un Somijas dabasgāzes pārvades sistēmās. Vienlaikus tiks pētītas nepieciešamās investīcijas atbilstoši dažādiem ūdeņraža piemaisīšanas apjomiem, informē vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus).

13. oktobrī tika parakstīts līgums par projekta plāna sagatavošanu ar iepirkuma uzvarētāja Francijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatora “GRTGaz” pētījumu centru “RICE” (Research & Innovation Center for Energy).

Ņemot vērā Eiropas Savienības (ES) dekarbonizācijas kursu un izpildot dabasgāzes pārvades sistēmu operatoru pienākumus attiecībā uz tirgu, kas paredz garantēt sistēmas viengabalainību un savietojamību, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas dabasgāzes pārvades sistēmu operatori ir kopīgi nolēmuši veikt koordinētu pētījumu un attīstības projektu “Igaunijas, Somijas, Latvijas un Lietuvas dabasgāzes pārvades sistēmu tehnisko iespēju novērtējums ūdeņraža ievadīšanai un transportēšanai un nepieciešamo modernizācijas pasākumu un investīciju novērtējums”.

Informē Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss: “Pielietojot mūsu zināšanas atjaunojamo energoresursu efektīvā un ilgtspējīgā izmantošanā tautsaimniecībā, kopā ar kaimiņvalstu dabasgāzes pārvades sistēmu operatoriem uzsākam vēsturisku un vienotu virzību klimata neitrālu risinājumu ieviešanā. Klimata un vides problemātika šogad un tuvākajos gados ir viena no mūsu prioritātēm, kuras ietvaros tiek plānoti nozīmīgi modernizācijas un investīciju projekti, kuru realizēšanai ir svarīga starptautiskās pieredzes apvienošana.”

Pētījumu centrs “RICE” izmantos scenāriju pieeju ar dažādiem iespējamajiem ūdeņraža koncentrācijas līmeņiem. Sagatavotajā projekta plānā ir noteikta metodika, kā katram scenārijam un katras valsts nacionālajai sistēmai  noteikt modernizācijas prasības. Turklāt projekta plānā jāiekļauj metodikas apraksts nepieciešamo ieguldījumu aprēķināšanai katrai sistēmai un ūdeņraža koncentrācijas scenārijam.

Dabasgāzes pārvades sistēmu operatori ir atbildīgi par esošās infrastruktūras drošu ekspluatāciju un uzturēšanu. Lai nodrošinātu gāzes tīklu pielāgošanu metāna un ūdeņraža sajaukšanai, dabasgāzes pārvades sistēmu operatoriem ir jāizvairās no ūdeņraža ievadīšanas potenciālajām negatīvajām sekām un iespējamiem bojājumiem, kas var rasties infrastruktūras lietošanas laikā.  Tiks ieviesti arī savlaicīgi pasākumi, lai novērstu infrastruktūras bojājumus vai sistēmas drošības apdraudējumus.

Tiek paredzēts, ka projekta plāns tiks pabeigts līdz 2021.gada decembrim.

Atpakaļ