Conexus 14. februārī rīkos semināru par biometāna tirgus attīstību

Ar mērķi veicināt zināšanu apmaiņu tirgus dalībnieku vidū strauji augošajā biometāna nozarē, vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators “Conexus Baltic Grid” (Conexus) 2024. gada 14. februārī Stigu ielā, 14, Rīgā, organizēs biometānai attīstītai veltītu informatīvu un praktisku semināru.

Semināra laikā Conexus pārstāvji tirgus dalībniekiem sniegs ieskatu par tehniskajiem nosacījumiem biometāna nonākšanai gāzes sistēmā, komerciālajiem aspektiem biometāna nonākšanai gāzes tirgū, izcelsmes apliecinājumu sistēmu Latvijā, kā arī biometāna vienotajā gāzes sistēmā.

“Paredzams, ka globālais biometāna tirgus tuvākajos gados strauji paplašināsies, ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem un inovatīviem risinājumiem. Biometāns arī Latvijā ir perspektīvs atjaunojamais energoresurss, ko ir iespējams izmantot tautsaimniecībā un transportēt esošajā gāzes sistēmā bez ievērojamām infrastruktūras pārbūvēm. Svarīgi, lai tirgus dalībnieki ir informēti par biometāna ražotāju iespējām piekļuvei tirdzniecībai esošajā sistēmā,” skaidro Conexus valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.

Viņš papildina, ka infrastruktūras pielāgošana biometāna vajadzībām jau notiek. Turpina U. Bariss: “Lai veicinātu atjaunīgo energoresursu izmantošanu un to sinerģiju ar jau esošo enerģētikas infrastruktūru, Conexus Latvijā plāno izveidot iespēju biometāna ražotājiem, izmantojot mobilos gāzes konteinerus, nogādāt biometānu uz biometāna ievades punktu, lai to ievadītu kopējā gāzes pārvades sistēmā. Pašlaik plānota četru šādu ievades punktu izbūve un pirmais punkts darbu varētu uzsākt 2025.gada pirmajā pusē.”

Conexus organizētais biometāna seminārs nodrošinās platformu sadarbības veidošanai un informācijas apmaiņai nozares pārstāvju un ieinteresēto pušu starpā.

Biometāna seminārs interesentiem un tirgus dalībniekiem notiks klātienē Stigu ielā 14, Rīgā, no 10.00 līdz 13.00. Lai reģistrētos semināram, jāaizpilda tiešsaistes forma ŠEIT līdz 7. februārim. Darba kārtība.

Vietu skaits seminārā ir ierobežots, dalība notiek tikai ar iepriekšēju reģistrāciju. Seminārs notiks latviešu valodā.

Atpakaļ