27. aprīlī notiks Conexus akcionāru sapulce

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" (turpmāk - Conexus) informē, ka Conexus akcionāru sapulce notiks 2023. gada 27. aprīlī, plkst. 10.00 Stigu ielā 14, Rīgā, pieslēgšanos nodrošinot arī tiešsaistē. 

Akcionāru sapulces darba kārtībā tiks ietverti Conexus valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi, 2022. gada ilgtspējas un gada pārskata, kā arī atkarības pārskata apstiprināšana. Vienlaikus sapulcē tiks skatīts jautājums par Conexus peļņas izlietošanu, kā arī lemts par Conexus akciju konversiju no dematerializētām vārda akcijām uz dematerializētām akcijām un centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot Conexus akcijas, izvēli. Plānotas arī padomes locekļu vēlēšanas.

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā, visi akcionāri tiek aicināti piedalīties rakstveidā, pirms sapulces aizpildot un iesniedzot balsojuma veidlapu.  
 

Atpakaļ