2021.gadā Conexus investējis vairāk nekā 6.6 miljonus gāzes pārvades projektos un remontdarbos

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus), pērn gāzes pārvades projektu un remontdarbu īstenošanā ieguldījis vairāk nekā 6.6 miljonus  eiro, lai uzlabotu gāzes infrastruktūru un nodrošinātu nepārtrauktu gāzes pārvadi.

Dabasgāzes pārvades infrastruktūras ikdienas uzturēšana paredz nepārtrauktu sistēmas apsekošanu un diagnostiku, lai tādējādi nodrošinātu tās drošu ekspluatāciju.

Aizvadītājā gadā gāzes pārvadē tika veikta virkne uzlabojumu, tajā skaitā kopējas nozīmes projektu posmos, ieguldījumu apjomam sasniedzot vairāk nekā 1.9 milj. eiro. Investīcijas tika novirzītas pretkorozijas izolācijas atjaunošanā bojātajās vietās uz pārvades gāzesvada Izborska – Inčukalna pazemes gāzes krātuve (PGK) 4636 metru garumā un uz pārvades gāzesvada Rīga – Paņeveža 1660 metru garumā. Tāpat arī, pamatojoties uz diagnostikas rezultātiem, tika veikta pārvades gāzesvadu bojāto posmu nomaiņa uz pārvades gāzesvadiem Izborska – Inčukalna PGK, Pleskava – Rīga,  Rīga – Inčukalna PGK I līnijas.

Conexus Gāzes pārvades vadītājs Ivars Cibuļskis: “Nemainīgi mūsu prioritāte ir gāzes pārvades infrastruktūras drošība un darbības nepārtrauktība, tāpēc esmu gandarīts, ka, par spīti izaicinājumiem, kurus radīja Covid-19, mums izdevās īstenot iecerētos projektus, un gāzes pārvades darbība netika ietekmēta. Arī šogad turpinām nodrošināt pārvades darbību visefektīvākajā veidā, turpinot iesāktos projektus, kā arī strādājot pie nākotnes projektu izpētes kopā ar kaimiņvalstu operatoriem.”

2021. gadā vairāk nekā pusmiljons eiro tika ieguldīts gāzes pārvades ikdienas ekspluatācijā, veicot iekšējo diagnostiku pārvades gāzesvada Rīga – Inčukalna PGK I un II līnijās, tajā skaitā vairākos posmos izmantota diagnostika ar nesagraujošām kontroles metodēm. Tāpat tika piegādāti un uzstādīti 137 kontroles mērīšanas punkti. 

I.Cibuļskis arī norāda, ka tehniskās attīstības projektu ietvaros ar investīcijām gandrīz 4 milj. eiro apmērā pērn tika veikta pārvades gāzesvada Izborska – Inčukalna PGK posmā LK In230 – LK In232 pretkorozijas izolācijas atjaunošana, iekļaujot 5 pārvades gāzesvadu šķērsojumu vietas ar valsts nozīmes autoceļiem nomaiņu un remontus ar gāzesvadu posmu nomaiņu. 2021. gadā tika pabeigta pretkorozijas izolācijas atjaunošana un gāzesvadu posmu nomaiņa valsts nozīmes autoceļos, posmu nomaiņai turpinoties arī 2022. gadā. Tāpat veikta 8 pārvades gāzesvadu anodu zemējumu nomaiņa.

Atpakaļ