2019. gada 20. jūnija semināra prezentācijas

20. jūnijā AS "Conexus Baltic Grid" rīkoja tikšanos ar sistēmas lietotājiem. Tikšanās laikā tika prezentēti jaunumi par Baltijas vienoto tirgu. 

Prezentācijas pieejamas angļu valodā. 

Atpakaļ