Normunds Šuksts

Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”
Padomes loceklis

NORMUNDS ŠUKSTS

DARBA PIEREDZE  
Kopš 2020 AS “Conexus Baltic Grid” – padomes loceklis
2019-2019 AS AIF “Hipo Fondi aktīvu pārvalde” – valdes priekšsēdētājs
2003-2013 VAS “Latvijas Hipotēku un zemes banka”– finanšu vadības departamenta vadītājs
2008-2011 AS IPS “Hipo Fondi” – valdes priekšsēdētājs
2001-2002 AS “Latvijas Centrālais depozitārijs” – padomes loceklis

 

IZGLĪTĪBA  
2015 Sertificēts finanšu analītiķis (CFA), CFA Institute
1998 Maģistra grāds ekonomikā un vadības zinībās, Latvijas Universitāte
1996 Bakalaura grāds ekonomikā un vadības zinībās, Latvijas Universitāte

                         

Padomes nolikums

Pilnvaru termiņš: no 30.04.2020. līdz 26.04.2026
Nepieder AS “Conexus Baltic Grid” akcijas. Neatkarīgs padomes loceklis. 

Sabiedrība ir izvērtējusi, ka padomes loceklis neieņem citus amatus tādās komercsabiedrībās, kas varētu radīt interešu konfliktu.

Atpakaļ