Publiskā apspriešana par reģionālu biometāna ievades gāzes pārvades sistēmā punktu izveides ieceri

Lai veicinātu biometāna attīstību Latvijā un Latvijas dabasgāzes pārvades sistēmu pielāgotu atjaunojamo energoresursu ievadei, AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus) ir izstrādājis potenciālu attīstības risinājumu biometāna ievadei gāzes pārvades sistēmā, izmantojot speciāli šim mērķim izbūvētus biometāna ievades punktus uz kuriem biometānu nogādā ar mobilo iekārtu palīdzību. Biometāna ražotājiem, kuri atrodas ārpus pārvades sistēmas, Biometāna ievadīšanai vairs nebūs nepieciešams izbūvēt tiešo pieslēgumu. Ar publiskās apspriešanas dokumentu aicinām iepazīties ŠEIT.

Conexus vēlas uzklausīt visu iesaistīto pušu viedokli par tā ieceri, tāpēc aicinām visas iesaistītās puses, it īpaši, potenciālos biometāna ražotājus sniegt savus priekšlikumus un komentārus par dokumentā pausto, atbildot uz šī dokumenta pielikumā esošajiem jautājumiem. Viedokli, lūdzam iesniegt rakstveidā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi: info@conexus.lv vai pa pastu uz adresi: Stigu iela 14, Rīgā, LV-1021, līdz 2022. gada 11. septembrim.

Conexus apkopos saņemtos komentārus un anonimizēti publicēs savā tīmekļvietnē, publiskojot arī Conexus atbildes uz saņemtajiem jautājumiem no iesaistītajām pusēm. Papildus Conexus plāno organizēt iesaistīto pušu semināru, kurā pārrunās saņemtos komentārus un nodrošinās diskusiju par projektu.

Informācija publicēta:
24.08.2022 13:18:03
Atpakaļ