Publiskā apspriešana par grozījumiem Vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos

Latvijas un Igaunijas dabasgāzes pārvades sistēmu operatori AS "Conexus Baltic Grid" un Elering AS (turpmāk tekstā PSO) uzsāk publisko apspriešanu par ierosinātajiem grozījumiem Vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos (turpmāk - grozījumi). Publiskās apspriešanas mērķis ir iegūt informāciju no ieinteresētajām personām par grozījumu projektu.

Aicinājums uz publisko konsultāciju

Ieinteresētās personas ir aicinātas iesniegt priekšlikumus un komentārus angļu valodā par ierosināto grozījumu projektu līdz 2024. gada 20. martam, nosūtot tos elektroniski PSO uz šādām e-pasta adresēm: AS “Conexus Baltic Grid” (capacity@conexus.lv) un Elering AS (airi.noor@elering.ee).

Grozījumi ar izceltām izmaiņām

Grozījumi Vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos stāsies spēkā 30 dienas pēc Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Igaunijas Konkurences iestādes saskaņotā lēmuma pieņemšanas. Līdz grozījumu spēkā stāšanās brīdim būs spēkā esošā Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu redakcija.

Informācija publicēta:
06.03.2024 13:01:22
Atpakaļ