Par publiskās apspriešanas rezultātiem

Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” (Conexus) sadarbībā ar Igaunijas dabasgāzes pārvades sistēmas operatoru Elering (Elering) AS laika periodā no 2023. gada 5. jūlija līdz 2023. gada 30. jūlijam organizēja publisko apspriešanu par izmaiņām Vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos.

Publiskās apspriešanas rezultātā ir apkopoti tirgus dalībnieku priekšlikumi un komentāri par noteikumu projektu, ar kuriem var iepazīties ŠEIT.

Pamatojoties uz Enerģētikas likuma 117. panta trešās daļas 1. punktā noteikto, Conexus sadarbībā ar Elering ir izstrādājusi Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu projektu iesniegšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK) un Igaunijas regulatīvajā iestādē.

Paredzams, ka vienotie dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumi stāsies spēkā 30 dienas pēc Latvijas SPRK un Igaunijas regulatīvās iestādes saskaņotā lēmuma pieņemšanas. Līdz noteikumu izmaiņu spēkā stāšanās brīdim ir spēkā esošā Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu, kas saskaņoti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2023. gada 2. marta padomes lēmumu Nr. 18, redakcija.

Noteikumu grozījumu projekts

Informācija publicēta:
11.08.2023 13:20:39
Atpakaļ