Papildināts - publiskā apspriešana par grozījumiem Vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos

Latvijas un Igaunijas dabasgāzes pārvades sistēmu operatori AS "Conexus Baltic Grid" un Elering AS (turpmāk tekstā PSO) uzsāk publisko apspriešanu par ierosinātajiem grozījumiem Vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos (turpmāk - grozījumi). Publiskās apspriešanas mērķis ir iegūt informāciju no ieinteresētajām personām par grozījumu projektu.

Lai uzlabotu Igaunijas un Latvijas vienotā tikla “Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu” lasāmību un juridisko skaidrību, PSO ierosina šādus grozījumus:

 • Uzlabot formulējumu un nodrošināt konsekventu terminoloģijas lietošanu angļu valodā.
 • Ieviest Latvijas ražošanas ieejas punktu un tieši savienoto patēriņa izejas punktu izmantošanas noteikumus Latvijā, kā arī noteikumus pārvades sistēmas lietotāju sasaistei ar šiem ieejas un izejas punktiem.
 • Pievienot vai pārskatīt šādus terminus: Kopējā IT platforma, Vietējais patēriņš, Ieejas punkts, Ražošana.
 • Dzēst terminu Standarta saziņas protokols.
 • Precizēt informāciju par datu apmaiņas procesu (4. nodaļa. Vispārīgi nosacījumi piekļuvei pārvades pakalpojumiem).
 • Noteikt jaudas piešķiršanas kārtību, rezervējot jaudu Paldiski SDG termināļa ieejas punktā, lai neietekmētu jau piešķirtās citu sašķidrinātā dabasgāzes termināļu jaudas reģionā (punkts 5.5.2.)
 • Precizēt jaudas atgriešanas noteikumus (6.3.4. sadaļa – tikai konstantā jauda, atgriešanas secība).
 • Precizēt sekundārās jaudu tirdzniecības nosacījumus (7.1. sadaļa - tikai fiksētā jauda, bez atgriešanas iespējām pēc sekundārās jaudu tirdzniecības, ierobežošana pārslodzes gadījumā).
 • Pagarināt norēķinu datu pieejamības termiņu līdz katra mēneša 10. datumam, jo 6. datuma termiņš nav izpildāms (punkts 9.2.3.).
 • Pievienot atsauci uz REMIT (Regula par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību) atbilstību (11.3.2. punkts).
 • Piešķirt PSO tiesības pārtraukt iesūknēšanu vai izņemšanu no pārvades sistēmas sašķidrinātās dabasgāzes termināļa darbības  gadījumā (punkts 12.1.1.).
 • Harmonizēt 19. nodaļa (Konfidencialitāte) ar vienotajiem noteikumiem par pārvades sistēmas dabasgāzes balansēšanu.
 • Pievienot 20. nodaļu par personas datu apstrādi.
 • Saskaņot saistību izpildes nodrošinājuma prasības starp Conexus un Elering un konsolidēt divus pielikumus vienā.

Ieinteresētās personas tiek aicinātas iesniegt priekšlikumus un komentārus par Grozījumiem (angļu valodā) līdz 2023.gada 30.jūlijam, nosūtot tos elektroniski uz PSO e-pasta adresēm: AS “Conexus Baltic Grid” (capacity@conexus.lv) un Elering AS. (airi.noor@elering.ee).

Grozījumi Vienotajos dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumos stāsies spēkā 30 dienas pēc Latvijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas un Igaunijas Konkurences iestādes saskaņotā lēmuma pieņemšanas. Līdz grozījumu spēkā stāšanās brīdim būs spēkā esošā Vienoto dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu redakcija.

Grozījumi ar izceltām izmaiņām

Informācija publicēta:
05.07.2023 17:07:20
Informācija pēdējo reizi rediģēta:
11.08.2023 13:24:00
Atpakaļ