Par pārvades gāzesvada Vireši – Tallina iekšējo diagnostiku

Lai nodrošinātu gāzes pārvades infrastruktūras uzticamu darbību ilgtermiņā, ir nepieciešamas periodiskas gāzesvadu pārbaudes, apkopes un remonta darbi, kā to nosaka tehniskās apkopes un uzturēšanas normatīvi. Tāpēc 2024. gada nogalē pārvades sistēmas operators AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk – Conexus) ieplānojis veikt gāzesvada Vireši-Tallina gāzesvada diagnostikas darbus.

Cauruļvada Vireši-Tallina iekšējās diagnostikas un remonta darbi ir iekļauti 2024. gada apkopes darbu plānā, kas dēļ gāzes piegādes apturēšanas Somijai caur Imatra punktu tika atcelti jau 2022. gadā, bet gāzes starpsavienojuma Balticconnector avārijas dēļ tika atlikti arī 2023. gadā. Turpmāka plānoto darbu pārcelšana vairs nav iespējama.

Nepieciešamo diagnostikas darbu veikšana rada noteiktus izaicinājumus, tai skaitā, ietekmē pieejamo Balticconnector punkta tehnisko jaudu. Lai nodrošinātu Baltijas – Somijas reģiona gāzes apgādes nepārtrauktību, sekmētu cauruļvada drošu darbību ilgtermiņā, kā arī mazinātu saistītos riskus un iespējamo ietekmi uz reģionālo gāzes piegādes drošību, Conexus veiks diagnostikas darbus 2024. gada 14.-27. oktobrī, bet pārvades sistēmas operators “Elering” secīgi tos turpinās  no 2024. gada 04. līdz 17. novembrim.

Periodiskie darbi ir neatņemama kopējās Baltijas - Somijas reģiona gāzes apgādes sistēmas, tostarp Balticconnector, ekspluatācijas sastāvdaļa, un to savlaicīga neveikšana ir tieši saistīta ar pieļaujamā darba spiediena potenciālu samazināšanu, kas, savukārt, rezultētos Balticconnector tehniskās jaudas ierobežošanā

Informācija publicēta:
28.03.2024 09:20:15
Atpakaļ