Par 11. maija izsoles rezultātiem

AS "Conexus Baltic Grid" 2021. gada 29. aprīlī izsludinātās sarunu procedūru, nepublicējot dalības uzaicinājumu "Izsole par aktīvās dabasgāzes daudzuma uzglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu krātuvē 2021. – 2022. gadā" (turpmāk – izsole) ietvaros tika saņemti vairāku valstu komersantu piedāvājumi ar kopējo apjomu 2 759 tūkst. MWh un augstāko piedāvāto cenu 8,08 EUR/MWh.

Pēc saņemto piedāvājumu ekonomiskā izdevīguma izvērtēšanas atbilstoši izsoles noteikumu 12.2 punktam, par ekonomiski pamatotiem tika atzīti piedāvājumi ar kopējo apjomu 1 809 tūkst. MWh. Tā kā minētais apjoms nenodrošina Ministru kabineta 2011. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 312 “Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā” 12.1 punktā noteikto vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora pienākuma izpildi, AS "Conexus Baltic Grid" 2021. gada 7. jūnijā rīkos papildu izsoli par aktīvās dabasgāzes daudzuma uzglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu krātuvē ar izsolāmo nodrošināšana saistību apjomu 1 036 tūks. MWh.

Informācija par 7.jūnijā plānoto izsoli būs pieejama tīmekļa vietnē www.conexus.lv.

Informācija publicēta:
21.05.2021 12:44:36
Atpakaļ