Latvijas un Igaunijas vienotās balansēšanas zonas dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumu un balansēšanas noteikumu sabiedriskā apspriešana

Igaunijas un Latvijas pārvades sistēmu operatori sadarbībā ar Lietuvas un Somijas pārvades sistēmas operatoriem ir izstrādājuši dabasgāzes pārvades sistēmas lietošanas noteikumus un balansēšanas noteikumus piemērošanai no 2020.gada ieejas-izejas sistēmai vienotajā balansēšanas zonā, kurā ietilps Latvija un Igaunija.

Ar šo sabiedrisko apspriešanu, pārvades sistēmas operatori vēlas saņemt viedokli par izstrādātajiem noteikumiem no visām ieinteresētajām pusēm un tirgus dalībniekiem. Noslēdzoties sabiedriskajai apspriešanai, pārvades sistēmas operatori apkopos saņemtos viedokļus, precizēs noteikumus un iesniegs saskaņošanai vienotās balansēšanas zonas valstu regulatīvajām iestādēm.

Lūdzam ņemt vērā, ka sabiedriskās apspriešanas ietvaros saņemtie viedokļi un komentāri tiks publicēti. Ja viedokļa iesniedzējs vēlas sniegt savu viedokli anonīmi, lūdzam to norādīt anketā.

Sabiedriskās apspriešanas dokumenti:

Dokumenti:

Uzmanību: Viedokļus par sabiedriskās apspriešanas dokumentiem angļu valodā lūdzam iesniegt līdz 05.04.2019. sūtot uz e-pastu consultation@conexus.lv 

 

Informācija publicēta:
08.03.2019 15:21:00
Atpakaļ