Konsultāciju dokuments par tirgus informācijas publicēšanas kopējiem principiem

Lai saskaņotu Baltijas un Somijas tirgus zonā izmantotos publicēšanas principus, tirgus zonas pārvades sistēmu operatori (PSO) ir izstrādājuši aprakstošu dokumentu, lai precizētu, saskaņotu un informētu tirgus dalībniekus par pašreizējiem principiem, kas tiek izmantoti infrastruktūras, pakalpojumu pārredzamības un iekšējās informācijas publiskošanai. Šis dokuments ir paredzēts kā vadlīniju kopums tirgus dalībniekiem, lai precizētu izmantotos principus, termiņus un metodiku, kā arī izskaidrotu jau sniegto informāciju.

Dokumenta mērķis ir konsultēt par informācijas pārredzamības principiem, kurus PSO ņems vērā kā labākās prakses vadlīnijas.

Šīs sabiedriskās apspriešanas rezultāti tiks izmantoti, lai noteiktu labāko praksi starp visiem PSO vienotajā Somijas un Baltijas valstu tirgus zonā un izmantotu atsauksmes attiecīgo tirgus noteikumu un PSO-PSO līgumu pārskatīšanas procesā. Sabiedriskā apspriešana ir atvērta visiem Baltijas un Somijas tirgus zonas PSO līdz 06.09.2021. norādītajā saitē. Atsauksmes var sniegt jebkuram no zemāk norādītajiem PSO kontaktiem:

Informācija publicēta:
23.08.2021 11:48:15
Atpakaļ