Konsultāciju dokuments par grozījumiem Inčukalna PGK lietošanas noteikumos un krātuves jaudas izsoles nolikuma izmaiņām

Konsultāciju dokumenta, kuru izstrādājusi AS “Conexus Baltic Grid”, mērķis ir informēt sabiedrību un uzzināt ieinteresēto personu viedokli par AS “Conexus Baltic Grid” piedāvātajām izmaiņām (grozījumiem) Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020. gada 1. oktobra lēmumā Nr. 1/14 “Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi” (turpmāk – Grozījumu projekts) (pielikums Nr. 1) un Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk - krātuve) jaudas izsoles nolikuma izmaiņām (turpmāk - Nolikuma projekts) (pielikums  Nr. 2).

Grozījumu projekts un Nolikuma projekts sagatavots, ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju Eiropā, krātuves ilgtspējīgas darbības veicināšanas, kā arī iesūknēšanas jaudu pieejamības prognozējamības nepieciešamību. Grozījumu projektā ietverts regulējums, kura mērķis ir mazināt krātuves pārslodzes iespējamību dabasgāzes iesūknēšanas sezonas laikā un radīt priekšnosacījumus iespējami liela dabasgāzes daudzuma novietošanai krātuvē.

Ar konsultāciju dokumentu aicinām iepazīties ŠEIT.

Priekšlikumus un komentārus par Grozījumu projektu un Nolikuma projektu lūdzam AS “Conexus Baltic Grid” iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi capacity@conexus.lv, līdz 2022. gada 15. septembrim.

Informācija publicēta:
01.09.2022 13:14:31
Atpakaļ