Izsludināta publiskā konsultācija par krātuves jaudas izsoles nolikuma projektu

Konsultāciju dokumenta mērķis ir informēt sabiedrību un uzzināt ieinteresēto personu viedokli par AS “Conexus Baltic Grid” (turpmāk - Conexus) izstrādāto Inčukalna pazemes gāzes krātuves (turpmāk – Inčukalna PGK) jaudas izsoles nolikuma projektu (turpmāk – nolikuma projekts).

2020. gada 24. novembrī Conexus ir nosūtījusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk – Regulators) saskaņošanai sākotnējo Inčukalna PGK jaudas izsoles tipveida nolikuma projekta redakciju. Ņemot vērā, ka nolikuma projekts ir uzskatāms par neatņemamu krātuves regulējuma sastāvdaļu un atbilstoši darba procesā ar Regulatoru pārrunātajam, Conexus uzskata lietderīgi un pamatoti rīkot nolikuma projekta publisko apspriešanu.

Conexus ir izstrādājusi tipveida nolikuma projektu, kuru paredzēts izmantot visiem noteikumos paredzētajiem Inčukalna PGK jaudas produktiem, kuru rezervēšanas veids ir izsoles procedūra. Krātuves jaudas izsoles nolikums pirms tā publicēšanas Conexus tīmekļvietnē ir saskaņojams ar Regulatoru.

Regulators 2020. gada 1.oktobrī ar padomes lēmumu Nr.1/14 “Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi” (turpmāk – noteikumi) apstiprināja izmaiņas Inčukalna PGK lietošanas regulējumā. Noteikumi nosaka, ka krātuves jauda grupētās jaudas produkta, divu gadu grupētās jaudas produkta un atslēdzamās jaudas produkta ietvaros rezervējama Inčukalna PGK jaudas izsoles procedūrā.

Priekšlikumus un komentārus par nolikumu projektu lūdzam AS “Conexus Baltic Grid” iesniegt rakstveidā, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi capacity@conexus.lv, līdz 2021. gada 14. janvārim.  Publiskās apspriešanas ietvaros sabiedrības sniegtos priekšlikumus un komentārus paredzēts apkopot un publicēt Conexus tīmekļvietnē.

Jautājums

Atbilde

Kā Jūs sauc?

 

Kāds ir Jūsu e-pasts?

 

Kādu organizāciju Jūs pārstāvat?

 

Vai vēlaties, lai jūsu viedoklis tiktu publicēts kā anonīms?

 

 

Krātuves jaudas izsoles nolikuma projekts pieejams ŠEIT.

Informācija publicēta:
07.01.2021 14:20:40
Atpakaļ