Papildināta - Apstiprināti Inčukalna PGK cikla tarifi 2020./2021. gada sezonai; rezervācija tiks uzsākta 17. martā

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija šā gada 12. martā apstiprināja grozījumus Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos, un pieņēma lēmumu par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dabasgāzes uzglabāšanas pakalpojuma tarifu piemērošanas kārtību 2020./2021.gada krātuves ciklam.

Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas - 14. martā. Tarifu vērtības stājas spēkā 14. aprīlī, taču krātuves produkti būs pieejami rezervēšanai jau 17. martā. Saskaņā ar krātuves noteikumiem, rezervēšanai pieejamo jaudu publicēsim vienu dienu pirms rezervēšanas uzsākšanas – 16. martā.

Krātuves jaudas pieejamas ŠEIT.

Lai novērstu sarežģījumus krātuves jaudas rezervēšanas procesā, informējam, ka rezervācijas pieteikumus jāparaksta paraksttiesīgajām personām. Pieteikums var tikt parakstīts elektroniski vai uz papīra, pievienojot pilnvarojuma dokumentus, ja pieteikumu paraksta pilnvarotās personas. Oriģinālos pieteikumus un pievienotos dokumentus ir jāsūta pa pastu uz Conexus biroju.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātās 2020./2021. gada Inčukalna pazemes gāzes krātuves cikla tarifu vērtības (bez PVN):

1. tirgus produkta tarifa minimālā vērtība - 0.92000 EUR/MWh;

2. virtuālās pretplūsmas produkta tarifs – 0.32200 EUR/MWh;

3. grupētās jaudas produkta maksimālā vērtība – 1,37918 EUR/MWh;

4. divu gadu grupētās jaudas produkta tarifs - 2,84741 EUR/MWh.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas pieņemtie lēmumi ir pieejami oficiālajā vietnē www.vestnesis.lv

Informācija publicēta:
13.03.2020 16:23:26
Atpakaļ