REGULA (EK) Nr. 715/2009

Nr.p.k. Normatīvais akts Informācija Saite
1 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.1.2.sadaļas "a" apakšpunkts Apraksts par piedāvātajiem pakalpojumiem un maksājumiem par tiem

Pārvade | Conexus

Uzglabāšana | Conexus

2 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.1.2.sadaļas "a" apakšpunkts Gāzes kvalitātes parametri, tostarp bruto siltumietilpība, augstākā siltumspēja, Vobbes indekss https://www.conexus.lv/dabasgazes-parametri
3 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.1.2. sadaļas "c" 3) apakšpunkts Spiediena prasības https://www.conexus.lv/tehniska-informacija-un-saskanosanas-proceduras
4 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.1.2. sadaļas "c" 4) apakšpunkts Procedūra atslēdzamās jaudas pārrāvuma gadījumā Pārvade | Conexus
5 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.1.2. sadaļas "d" apakšpunkts Saskaņotas procedūras, kuras piemēro, izmantojot pārvades sistēmu, t.sk. svarīgākie termini https://www.conexus.lv/tehniska-informacija-un-saskanosanas-proceduras
6 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.1.2. sadaļas "e" apakšpunkts Jaudu piešķiršanas noteikumi, pārslodzes vadības noteikumi, jaudas slēptas uzkrāšanas un atkārtotas izmantošanas noteikumi, procedūras Pārvade | Conexus
7 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.1.2. sadaļas "f" apakšpunkts Nosacījumi jaudu tirdzniecībai sekundārajā tirgū Pārvade | Conexus
8 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.1.2. sadaļas "i" apakšpunkts Apraksts par Conexus pārvades sistēmu, pārvades sistēmas ieejas-izejas punktiem, savstarpēji savienotām sistēmām un tieši savienotiem sistēmas operatoriem https://www.conexus.lv/tehniska-informacija-un-saskanosanas-proceduras
9 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.1.2. sadaļas "j" apakšpunkts Pieslēguma pārvades sistēmai noteikumi https://www.conexus.lv/tiesie-pieslegumi
10 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.1.2. sadaļas "m" apakšpunkts Tehniskās jaudas aprēķināšanas metodika https://www.conexus.lv/tehniskas-jaudas-aprekinasanas-principi
11 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.3. sadaļas 1.punkta "a" apakšpunkts Plūsmu tehniskā jauda https://www.conexus.lv/jaudas-nominacijas-pieskirumi-no-2020gada
12 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.3. sadaļas 1.punkta "b" apakšpunkts Kopējā konstantā un atslēdzamā jauda, par kuru ir noslēgts līgums https://www.conexus.lv/jaudas-nominacijas-pieskirumi-no-2020gada
13 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.3. sadaļas 1.punkta "c" apakšpunkts Nominācijas un renominācijas https://conexus.lv/jaudas-nominacijas-pieskirumi-no-2020gada
14 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.3. sadaļas 1.punkta "d" apakšpunkts Pieejamā konstantā un atslēdzamā jauda https://conexus.lv/jaudas-nominacijas-pieskirumi-no-2020gada
15 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.3. sadaļas 1.punkta "e" apakšpunkts Faktiskās fiziskās plūsmas Fiziskās plūsmas | Conexus
16 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.3. sadaļas 1.punkta "f" apakšpunkts Plānotais un faktiskais atslēdzamās jaudas pārrāvums UMM platform (getbaltic.com)
17 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.3. sadaļas 1.punkta "g" apakšpunkts Plānotie un neplānotie konstanto pakalpojumu pārrāvumi, informācija par konstanto pakalpojumu atjaunošanu, informācija par darbiem sistēmā un paredzēto pārrāvuma ilgumu darbu dēļ UMM platform (getbaltic.com), conexus,  AGSI+
18 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.3. sadaļas 1.punkta "j" apakšpunkts Pārslodzes vadības rezultātā nepieejamā konstantā jauda https://conexus.lv/jaudas-nominacijas-pieskirumi-no-2020gada
19 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.3. sadaļas 1.punkta "k" apakšpunkts Pārslodzes vadības rezultātā jauda padarīta pieejama https://conexus.lv/jaudas-nominacijas-pieskirumi-no-2020gada
20 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.3. sadaļas 5.punkts Par visiem ieejas-izejas punktiem publicējamā pieejamā jauda, rezervētā un tehniskā jauda par visiem gadiem, kuros jauda ir paredzēta līgumos, un vēl par vienu gadu, un vismaz par nākamajiem 10 gadiem https://www.conexus.lv/jaudas-nominacijas-pieskirumi-no-2020gada
21 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.4. sadaļas 1. un 2.punkts Informācija par jaudu sekundāro tirdzniecību (ieejas izejas punkts, kurā jauda ir pārdota, jaudas veids, jaudas izmantošanas tiesību kvantitāte un ilgums, pārdošanas veids (nodošana vai pārņemšana), darījumu/nodošanu kopējais skaits), jaudu sekundārās tirdzniecības nosacījumi Pārvade | Conexus
22 Vienotie pārvades sistēmas lietošanas noteikumi Tirdzniecības platformas, kas piedāvā netiešās jaudas piešķiršanu, identifikācija https://www.conexus.lv/netiesas-jaudas-pieskirsana
23 Vienotie pārvades sistēmas lietošanas noteikumi Tirdzniecības platformai nodotās jaudas apjoms https://www.conexus.lv/netiesas-jaudas-pieskirsana
24 Vienotie pārvades sistēmas lietošanas noteikumi Attiecīgā gadā plānotie pārvades sistēmas būvniecības, rekonstrukcijas un apkopes darbi, kuri var ietekmēt sistēmas lietotāju tiesības https://conexus.lv/remontdarbi-un-jaudu-ierobezojumi
25 Vienotie pārvades sistēmas lietošanas noteikumi Plānotie vienotās balansēšanas zonas pārvades sistēmas uzturēšanas, remonta, pieslēgšanas un atslēgšanas darbi, kuru laikā dabasgāzes pārvade tiks pārtraukta vai ierobežota https://conexus.lv/remontdarbi-un-jaudu-ierobezojumi
26 Vienotie pārvades sistēmas lietošanas noteikumi Dabasgāzes transportēšanas pārtraukšana vai ierobežošana UMM platform (getbaltic.com), conexus,  AGSI+
27 Vienotie pārvades sistēmas lietošanas noteikumi Vienoto pārvades sistēmas lietošanas noteikumu ietvaros paredzēto pienākumu izpildei noteiktās kārtības, dokumentu veidlapas un citas prasības Pārvade | Conexus
28 EIK izsniegšanas ofisa (LIO) parvaldība Informācija par LIO un piešķirtie EIK https://www.conexus.lv/eic-lio
29 Reg. 715/2009 I pielikuma 3.3. sadaļas 1.punkta "h" apakšpunkts Informācija par nesekmīgiem, bet juridiski saistošiem pieprasījumiem pēc konstantas jaudas produktiem, kuru ilgums ir mēnesis un ilgāk, tostarp nesekmīgo pieprasījumu skaits un apjoms -