Tehniskās jaudas aprēķināšanas principi

Tehniskā jauda pēc Eiropas Parlamenta un Padomes (EK) regulas Nr. 715/2009 - ir maksimāli iespējamā konstantā jauda, ko pārvades sistēmas operators var piedāvāt pārvedes sistēmas lietotājiem, ņemot vērā sistēmas viengabalainību un pārvades sistēmas ekspluatācijas prasības.

Tehniskās jauda tiek aprēķināta un piedāvāta visiem Latvijas pārvades sistēmas starpvalstu savienojumu ieejas un izejas punktiem, kā arī Latvijas pārvades sistēmas un Inčukalna pazemes gāzes krātuves savienojumu ieejas un izejas punktiem.

Aprēķinot maksimālās tehniskās jaudas, tiek ņemts vērā sistēmas galveno sastāvdaļu tehniskās iespējas un drošas ekspluatācijas nosacījums, kuros ietilpst pārvades cauruļvadu hidrauliskie aprēķini, pārvades sistēmas tīklu infrastruktūra, dabasgāzes sastāvs, jaudas ierobežojumi, un ir atkarīgi no:

1. Cauruļvadu ģeometriskiem un fizikāliem parametriem (materiāla, garuma, diametra, berzes pretestības uz cauruļvadu iekšējām virsmām u.c.).

2. Maksimālais pieļaujamais darba spiediens un īpaši pārvades cauruļvadu posmu ierobežojumi.

3. Dažādu tehnoloģisko iekārtu specifikācija (dabasgāzes mērīšanas stacijas, spiediena regulēšanas mezgli, u.c.).

4. Gāzes pārvades sistēmas iespējas no ieejas punkta  līdz izejas punktam, ņemot vērā nepieciešamos parametrus drošībai, efektivitātei un noteiktiem piegādes spiedieniem.

5. Spēkā esošas līgumsaistības (attiecībā uz dabasgāzes daudzumu un spiedienu).

6. Citu PSO sistēmas ieejas un izejas punktu vienlaicīga jaudu izmantošana.

Atbilstoši Komisijas lēmuma (ES) 2015/715 (2015.gada 30.aprīlis) ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 715/2009 par nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi dabasgāzes pārvades tīkliem Conexus Baltic Grid publicē informāciju par tehnisko, rezervēto un pieejamo jaudu ieejas un izejas punktos vismaz nākamajiem 24 mēnešiem. Informāciju par tehnisko, rezervēto un pieejamo jaudu ieejas un izejas punktos Conexus Baltic Grid publicē ikgadēji par visiem gadiem attiecībā uz kuriem ir noslēgti līgumi, un vēl par vienu gadu, un vismaz par nākamajiem 10 gadiem atbilstoši Komisijas lēmuma 2010/685/ES (2010.gada 10.novembris) ar ko groza I pielikuma 3.nodaļu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 715/2009 3.3.panta 5.punktam. Šo informāciju Conexus Baltic Grid atjauno katru mēnesi vai biežāk, ja Conexus Baltic Grid kļūst pieejama jauna informācija.

Informāciju par plānotiem tehniskās jaudas pieejamības pārtraukumiem Conexus Baltic Grid publicē vismaz 42 dienas iepriekš. Izmaiņu publicēšana Conexus Baltic Grid mājas lapā tiek nodrošināta operatīvi, ņemot vērā aktuālo un Conexus Baltic Grid pieejamo informāciju.