SPRK padome apstiprina jaunos dabasgāzes uzglabāšanas tarifus

Šodien, 26.aprīlī, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprināja jaunos Inčukalna pazemes gāzes krātuves (IPGK) uzglabāšanas tarifus, kurus akciju sabiedrība (AS) “Conexus Baltic Grid” izvērtēšanai iesniedza jau 2017.gada novembrī.

Zane Kotāne, AS “Conexus Baltic Grid” Valdes priekšsēdētāja: “Ir noslēdzies svarīgs darba posms – apstiprināti jaunie Inčukalna pazemes gāzes krātuves uzglabāšanas tarifi, kas ir svarīgi ne tikai mums, dabasgāzes uzglabāšanas operatoram, bet ir arī svarīgs tirgus instruments, kas ikvienam tirgus dalībniekam ļauj plānot savus biznesa procesus. Līdz ar tarifu apstiprināšanu, iesūknēšanas sezonu varēsim sākt 5. jūnijā, kā jau iepriekš tika publicēts Conexus mājas lapā.”.

Apstiprinātajā tarifu projektā tirgus dalībniekiem tiek piedāvāti divi diferencēti produkti – tirgus produkts un grupētās jaudas produkts. Tirgus produkta cenu plānots pārskatīt reizi nedēļā, atkarībā no izmaiņām dabasgāzes prognozētajās ziemas un vasaras cenās "Gaspool" tirdzniecības zonai. Tirgus produkts būs pieejams no 2018. gada 11. jūnija līdz 2018. gada 31.augustam, ļaujot iesūknēt dabasgāzi rezervētajā krātuves apjomā līdz pat iesūknēšanas cikla beigām. Tirgus produkts tiek piedāvāts kā pārtraucams produkts. Salīdzinot ar šobrīd esošo tarifu, tirgus produkta prognozētā cena ir par 39% zemāka. Tirgus produktam zemākā cena šajā sezonā ir ierobežota 0,92 EUR/MWh/ciklu apmērā.

Grupētās jaudas produkts būs nozīmīgs tiem tirgus dalībniekiem, kas krātuvi primāri izmanto apgādes drošības vajadzībām. Salīdzinājumā ar mainīgās cenas tirgus produktu, šim produktam būs prioritāte iesūknēšanas sezonā un gan virtuālo plūsmu izmatošanā. Grupētās jaudas produkta cena sezonas sākumā tiek noteikta 2,94756 EUR/MWh/ciklu, ar iespēju samazināties, ja krātuves pieprasījums pārsniedz prognozēto.

2018. gada tarifu projektā iekļautās kopējās uzglabāšanas sistēmas izmaksas ir 22,3 milj. EUR, kas salīdzinot ar iepriekš apstiprinātajiem uzglabāšanas tarifiem, ir par 35% zemākas. Tas galvenokārt saistīts ar izmaiņām tarifu aprēķināšanas metodikā attiecībā uz tehnoloģiskā procesa nodrošināšanas izmaksām, nosakot, ka kompresoru darbības nodrošināšanai izlietotās dabasgāzes izmaksas sedz krātuves lietotāji papildus noteiktajiem tarifiem.

“Ļoti nozīmīgi, ka tarifu pārskata cikls noteikts uz 3 gadiem, kas ļaus krātuves operatoram laicīgāk tirgus dalībniekiem paziņot katras sezonas prognozētos tarifus, neveicot pilnu tarifu pārskatīšanas procedūru. Regulatora lēmuma noteikts pienākums informēt tirgus dalībniekus par prognozētajiem tarifiem katrai sezonai līdz 1. februārim. Tāpat regulatora pieņemtais lēmums dod iespēju tirgus dalībniekiem pašiem piedalīties tirgum nepieciešamo pakalpojumu pilnveidošanā un ierosināt operatoram izveidot piedāvājumu ilgtermiņa krātuves produktiem, kas pēc saskaņošanas ar SRPK būs pieejams visiem tirgus dalībniekiem,” atzīst Kotāne.

Vienlaikus ar tarifu projekta precizējumiem, ko šodien apstiprināta SPRK Padome, AS “Conexus Baltic Grid” iesniedza arī precizētus krātuves lietošanas noteikumus, ar kuriem tiek nodrošināta jauno krātuves jaudas produktu ieviešana, kā arī citi grozījumi, kas ņem vērā darba pieredzi pēc dabasgāzes tirgus atvēršanas 2017. gada 3. aprīlī un ar to saistītajām pārmaiņām Latvijas un Baltijas gāzapgādes infrastruktūras izmantošanā 2017./2018. gada krātuves cikla laikā.

Uzglabāšanas tarifi stāsies spēkā mēneša laikā pēc to publicēšanas “Latvijas Vēstnesī”.

Par AS “Conexus Baltic Grid”

AS „Conexus Baltic Grid” ir vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operators Latvijā. Uzņēmums ir izveidots 2016. gada decembrī, kad, tuvojoties Latvijas gāzes tirgus liberalizācijai 2017. gada 3. aprīlī saskaņā ar Eiropas Savienības Gāzes direktīvas un Ministru kabineta noteiktajiem regulētā tirgus principiem, AS „Latvijas Gāze” tika reorganizēta. AS „Conexus Baltic Grid” tika nodota dabasgāzes infrastruktūra: vienotā dabasgāzes pārvades sistēma un Inčukalna pazemes gāzes krātuve.

Atpakaļ